Proste i pewne rozliczenie PIT oraz ulg podatkowych

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

Tutaj Pobierz Program PIT za 2019 rok. Wyślij e-PIT Przez Internet

 

Do rozliczenia rocznego korzystamy z odpowiednich formularzy PIT 2019/2020 w zależności od tego, z jakich źródeł pochodzą nasze przychody i jak są opodatkowane. Składając roczne zeznanie podatkowe, musimy pamiętać o doborze właściwych oraz aktualnych formularzy PIT. Warto mieć to na uwadze, wypełniając formularze papierowe, jak i rozliczając ePIT.

Rozliczenie PIT przez internet - e pity

Najłatwiej złożyć roczne zeznanie podatkowe, wykorzystując rozliczenie PIT 2019/2020 przez internet. Rozliczając e PIT za 2019 rok, wystarczy hasło e pity pl, e pity 2020 pobierz i uzyskujemy dostęp do aktualnie obowiązujących formularzy. ePITy online dostępne są nie tylko na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, ale również na wielu portalach podatkowych, które oferują łatwe rozliczenie podatku. Gdy rozliczasz e pity 2019 program pomaga na każdym kroku w doborze właściwego formularza, poprawnym wypełnianiu wszystkich pól, wykonywaniu obliczeń i wysłaniu zeznania PIT elektronicznie do urzędu skarbowego. Można też skorzystać z opcji „e pity pobierz” i wydrukować wypełnione formularze PIT 2019/2020 lub zachować na dysku swojego komputera.

Wolisz szybkie rozliczenie PIT 2019/2020 przez internet?

Rozlicz PIT online »

Wspólny e pit 2020 (e Deklaracja) małżonków

Małżonkowie mają prawo do rozliczenia wspólnego lub na odrębnych zeznaniach. Mogą złożyć formularze papierowe albo e pity 2019 online. Wspólny PIT (ePIT) można złożyć jedynie na formularzu PIT 36 lub PIT 37, tylko dochody opodatkowane na zasadach ogólnych wg skali podatkowej można rozliczyć łącznie.

Pobierz Bezpłatny Program PIT 2019 i wysyłaj eDeklaracje prosto do Urzędu Skarbowego, nawet gdy rozliczasz ePIT wspólnie z małżonkiem

Korekta zeznań - jakie formularze ePIT

Jeśli chcesz poprawić błąd w złożonej deklaracji PIT 2019/2020, wykazać ulgę podatkową albo przekazać 1% podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego, możesz złożyć korektę zeznania podatkowego. Formularz papierowy PIT 2019/2020 albo e PIT online z odpowiednią adnotacją wystarczy przekazać do urzędu skarbowego w określonym terminie. W tym przypadku należy po prostu zaznaczyć opcję „korekta zeznania”. Obecnie nie jest wymagane uzasadnienie przyczyny korekty.

KiKiedy składasz korektę zeznania podatkowego, formularz PIT 2019/2020 powinien być taki sam, jaki obowiązywał w roku, którego dotyczy rozliczenie. Na przykład, dla korekty PIT 37 za 2016 rok poprawna będzie wersja nr 23 tego druku, a dla PIT 36 za 2013 rok - wersja nr 19. Tak samo ePITy korygujemy na formularzach w wersji obowiązującej w danym roku.

W jakim terminie można korygować ePITy 2019

Na złożenie korekty PIT masz czas aż do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli pięć lat licząc od końca roku, w którym PIT został przekazany do urzędu skarbowego. Na przykład, deklaracje za 2019 rok (ePIT 2019) składane w 2020 roku, można skorygować jeszcze w 2023 roku.

Z końcem 2020 roku upływa pięcioletni okres przedawnienia dla zeznań podatkowych składanych w 2013 roku.

Weryfikacja ePIT – 414

Wypełniając ePIT i wysyłając go przez internet, możesz otrzymać informację „status dokumentu 414”. Oznacza to negatywną weryfikację deklaracji PIT 2019/2020. Wynika ona z błędnie podanych danych autoryzujących (błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, PESEL, kwocie przychodu).

W takim przypadku należy sprawdzić poprawność wpisanych danych, wprowadzić poprawki i ponownie przesłać PIT elektronicznie.

Najczęściej spotykane błędy to pomyłki w danych identyfikacyjnych, które są przenoszone do sekcji danych autoryzujących. Często mylony jest NIP podatnika z numerem NIP pracodawcy. Zamiast swojego numeru PESEL zdarza się wpisanie numeru PESEL współmałżonka. Przyczyną błędu mogą być literówki czy brak myślnika przy nazwiskach złożonych. W deklaracjach wpisujemy pierwsze imię, jeśli wpiszemy również drugie imię, będzie to odczytane jako błąd. Należy też zwrócić uwagę na miejsce wpisywania danych, aby nie zamieniać pozycji (np. imię zamienić z nazwiskiem), na format daty urodzenia.

Wpisując w e PITy dane autoryzujące, również możesz popełnić jakiś błąd. Wymagane jest wprowadzenie kwoty przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany PIT przez internet. Błędne będzie podanie kwoty przychodu z rozliczenia bieżącego. Nie można też wpisywać kwot zaokrąglonych do dziesiątek groszy lub pełnych złotych. Jeśli rozliczasz się z małżonkiem, nie podawaj łącznej kwoty przychodów, a tylko kwotę swojego przychodu. W danych autoryzujących podatnik powinien podać kwotę przychodu wynikającą z PIT złożonego do urzędu skarbowego niezależnie od tego, na jakim formularzu był złożony (nie musi być taki sam rodzaj PIT jak aktualnie składany) i niezależnie od formy jego złożenia. Jeśli wypełniasz e PIT 2019, a w poprzednich latach złożyłeś/złożyłaś w formie papierowej, nie należy wpisywać kwoty 0, lecz podaną w złożonej deklaracji.

Jeśli po wprowadzeniu zmian i ponownej próbie przesłania formularza pojawi się znów status dokumentu 414, musisz skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym w celu wyjaśnienia sprawy.

System wysyłki eDeklaracji

eDeklaracje to system pozwalający na rozliczenie PIT 2019/2020 przez internet. Wypełnione zeznanie podatkowe zostaje zapisane w formie elektronicznej i przesłane online do systemu eDeklaracje Ministerstwa Finansów. Jednocześnie zostaje mu nadany unikalny numer referencyjny, jednoznacznie identyfikujący przesłane zeznanie podatkowe PIT 2019/2020.

Po uruchomieniu Programu PIT wybierz okno „eDeklaracje” i uzupełnij. Program z należytą poprawnością umożliwi wysłanie PIT online.

Odnośnik oraz okno eDeklaracje są proste w obsłudze, ich działanie jest szybkie i intuicyjne, a wyświetlane komunikaty jasne i czytelne.

Program PIT
Krok 1.
Kliknij przycisk [ e-deklaracje ] - zostanie utworzony zestaw e-deklaracji na podstawie formularzy wcześniej wypełnionych za pomocą Kreatora lub Aktywnych deklaracji. Zwracamy uwagę, że w przypadku gdy dana deklaracja roczna zawiera załączniki tworzony jest komplet deklaracji składający się z zeznania rocznego i wszystkich dołączonych do niego załączników.
Należy sprawdzić poprawność deklaracji i danych identyfikacyjnych oraz kwoty przychodu z zeznania za ubiegły rok podatkowy.
Krok 2.
Wyślij e-deklaracje za pomocą przycisku [ Wyślij e-deklaracje do Urzędu Skarbowego ] do systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów. Teraz oczekuj na sprawdzenie e-deklaracji i otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), co może trać od kilku minut do kilku godzin.
UWAGA. Jest bardzo zalecane, aby w ostatnim kroku wysyłki wydrukować raport, który zawiera numer referencyjny wysłanej e-deklaracji oraz dane autoryzacyjne.
Krok 3.
Kliknij przycisk [ Pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru]. Proces składania zeznania podatkowego z użyciem Internetu można uznać za pomyślnie zakończony, gdy w otrzymanym UPO brak informacji o błędach oraz nie ma informacji, że dokument jest w trakcie przetwarzania. Ma natomiast postać analogiczną jak w przykładzie obok => =>

Urzędowe Poświadczenie Odbioru - UPO

Po zaakceptowaniu rocznego zeznania podatkowego jest ono przekazywane do wskazanego w zeznaniu PIT 2019/2020 Urzędu Skarbowego

Generowane jest wówczas Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)* zawierające numer referencyjny złożonej eDeklaracji. Czas oczekiwania na UPO trwa od kilku minut do kilku godzin.

Jedynie prawidłowe UPO* jest potwierdzeniem złożenia przez podatnika i przyjęcia przez system eDeklaracje zeznania podatkowego PIT 2019/2020.

Program PIT
Numer Referencyjny.
W przypadku nie otrzymania prawidłowego UPO lub otrzymania komunikatu z błędem zostanie wyświetlona informacja z opisem dalszego postępowania.
W przypadku gdy wszystkie pola będą prawidłowo wypełnione, Ministerstwo Finansów nie będzie miało zastrzeżeń, ukaże się dokument UPO - zawierający między innymi:
- nazwę urzędu skarbowego, do którego została wysłana deklaracja
- imię i nazwisko podatnika
- jakie zeznania zostały wysłane
- identyfikator złożonego dokumentu
- datę wysyłki z godziną
- NIP / PESEL podatnika
Pogram PIT to prosta w obsłudze aplikacja do wypełniania zeznań podatkowych dostępna w wersji instalacyjnej.
Zawiera obszerny zbiór przepisów oraz ma wbudowane mechanizmy kontroli i kontekstowych podpowiedzi. Program ma wbudowaną bazę urzędów skarbowych.
W każdym miejscu programu jest dostępny podręczny kalkulator walut.
Wypełnioną deklarację możesz wysłać bezpośrednio z programu do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów lub wydrukować (na czystych kartkach lub oryginalnych formularzach).
Otrzymanie UPO i wydrukowanie go jest możliwe tylko, gdy e-deklaracja zostanie zaakceptowana przez system e-Deklaracji Ministerstwa Finansów. Jedynie prawidłowe UPO jest potwierdzeniem złożenia przez podatnika i przyjęcia przez system e-Deklaracji zeznania podatkowego. Dokument ten należy wydrukować i zachować.
* - Uwaga: Przesyłanie e PIT do Urzędu Skarbowego jest uzależnione od sprawności systemu eDeklaracje Ministerstwa Finansów.
W razie problemów z wysyłką lub otrzymania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), można wydrukować rozliczenie PIT 2019/2020 na czystych kartkach lub oryginalnych formularzach.
Pobierz Program - wyślij e-Deklaracje

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A