Proste i pewne rozliczenie PIT w 2021 oraz ulg i odliczeń podatkowych

Pamiętaj, że tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.
W sytuacji gdy rozliczenia dokonuje za Ciebie Urząd Skarbowy może nie dokonać wszystkich odliczeń i nie uwzględnić przysługujących Ci ulg, albowiem nie posiada stosownych informacji.

  • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
  • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
  • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
  • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pity5
Tutaj Pobierz: Program PIT za 2020 rok. Wyślij e-PIT Przez Internet

ePity w 2021 roku

Do rozliczenia rocznego korzystamy z odpowiednich formularzy PIT 2019/2020 w zależności od tego, z jakich źródeł pochodzą nasze przychody i jak są opodatkowane. Składając roczne zeznanie podatkowe, musimy pamiętać o doborze właściwych oraz aktualnych formularzy PIT. Warto mieć to na uwadze, wypełniając formularze papierowe, jak i rozliczając ePIT.

Rozliczenie PIT przez internet - e pity

Najłatwiej złożyć roczne zeznanie podatkowe, wykorzystując rozliczenie PIT 2019/2020 przez internet. Rozliczając e PIT za 2019 rok, wystarczy hasło e pity pl, e pity 2020 pobierz i uzyskujemy dostęp do aktualnie obowiązujących formularzy. ePITy online dostępne są nie tylko na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, ale również na wielu portalach podatkowych, które oferują łatwe rozliczenie podatku. Gdy rozliczasz e pity 2019 program pomaga na każdym kroku w doborze właściwego formularza, poprawnym wypełnianiu wszystkich pól, wykonywaniu obliczeń i wysłaniu zeznania PIT elektronicznie do urzędu skarbowego. Można też skorzystać z opcji „e pity pobierz” i wydrukować wypełnione formularze PIT 2019/2020 lub zachować na dysku swojego komputera.

Szybkie rozliczenie PIT 2019/2020

Pobierz Program PIT »

Wspólny e pit 2020 (e Deklaracja) małżonków

Małżonkowie mają prawo do rozliczenia wspólnego lub na odrębnych zeznaniach. Mogą złożyć formularze papierowe albo e pity 2019 online. Wspólny PIT (ePIT) można złożyć jedynie na formularzu PIT 36 lub PIT 37, tylko dochody opodatkowane na zasadach ogólnych wg skali podatkowej można rozliczyć łącznie.

Pobierz Bezpłatny Program PIT 2019 i wysyłaj eDeklaracje prosto do Urzędu Skarbowego, nawet gdy rozliczasz ePIT wspólnie z małżonkiem

Korekta zeznań - jakie formularze ePIT

Jeśli chcesz poprawić błąd w złożonej deklaracji PIT 2019/2020, wykazać ulgę podatkową albo przekazać 1% podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego, możesz złożyć korektę zeznania podatkowego. Formularz papierowy PIT 2019/2020 albo e PIT online z odpowiednią adnotacją wystarczy przekazać do urzędu skarbowego w określonym terminie. W tym przypadku należy po prostu zaznaczyć opcję „korekta zeznania”. Obecnie nie jest wymagane uzasadnienie przyczyny korekty.

KiKiedy składasz korektę zeznania podatkowego, formularz PIT 2019/2020 powinien być taki sam, jaki obowiązywał w roku, którego dotyczy rozliczenie. Na przykład, dla korekty PIT 37 za 2016 rok poprawna będzie wersja nr 23 tego druku, a dla PIT 36 za 2013 rok - wersja nr 19. Tak samo ePITy korygujemy na formularzach w wersji obowiązującej w danym roku.

W jakim terminie można korygować ePITy 2019

Na złożenie korekty PIT masz czas aż do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli pięć lat licząc od końca roku, w którym PIT został przekazany do urzędu skarbowego. Na przykład, deklaracje za 2019 rok (ePIT 2019) składane w 2020 roku, można skorygować jeszcze w 2023 roku.

Z końcem 2020 roku upływa pięcioletni okres przedawnienia dla zeznań podatkowych składanych w 2013 roku.

Weryfikacja ePIT – 414

Wypełniając ePIT i wysyłając go przez internet, możesz otrzymać informację „status dokumentu 414”. Oznacza to negatywną weryfikację deklaracji PIT 2019/2020. Wynika ona z błędnie podanych danych autoryzujących (błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, PESEL, kwocie przychodu).

W takim przypadku należy sprawdzić poprawność wpisanych danych, wprowadzić poprawki i ponownie przesłać PIT elektronicznie.

Najczęściej spotykane błędy to pomyłki w danych identyfikacyjnych, które są przenoszone do sekcji danych autoryzujących. Często mylony jest NIP podatnika z numerem NIP pracodawcy. Zamiast swojego numeru PESEL zdarza się wpisanie numeru PESEL współmałżonka. Przyczyną błędu mogą być literówki czy brak myślnika przy nazwiskach złożonych. W deklaracjach wpisujemy pierwsze imię, jeśli wpiszemy również drugie imię, będzie to odczytane jako błąd. Należy też zwrócić uwagę na miejsce wpisywania danych, aby nie zamieniać pozycji (np. imię zamienić z nazwiskiem), na format daty urodzenia.

Wpisując w e PITy dane autoryzujące, również możesz popełnić jakiś błąd. Wymagane jest wprowadzenie kwoty przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany PIT przez internet. Błędne będzie podanie kwoty przychodu z rozliczenia bieżącego. Nie można też wpisywać kwot zaokrąglonych do dziesiątek groszy lub pełnych złotych. Jeśli rozliczasz się z małżonkiem, nie podawaj łącznej kwoty przychodów, a tylko kwotę swojego przychodu. W danych autoryzujących podatnik powinien podać kwotę przychodu wynikającą z PIT złożonego do urzędu skarbowego niezależnie od tego, na jakim formularzu był złożony (nie musi być taki sam rodzaj PIT jak aktualnie składany) i niezależnie od formy jego złożenia. Jeśli wypełniasz e PIT 2019, a w poprzednich latach złożyłeś/złożyłaś w formie papierowej, nie należy wpisywać kwoty 0, lecz podaną w złożonej deklaracji.

Jeśli po wprowadzeniu zmian i ponownej próbie przesłania formularza pojawi się znów status dokumentu 414, musisz skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym w celu wyjaśnienia sprawy.

Polecany przez mikroPorady.pl
do rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Pobierz Program Teraz

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A