Proste i pewne rozliczenie PIT w 2023 oraz ulg i odliczeń podatkowych

Pamiętaj, że tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.
W sytuacji gdy rozliczenia dokonuje za Ciebie Urząd Skarbowy może nie dokonać wszystkich odliczeń i nie uwzględnić przysługujących Ci ulg, albowiem nie posiada stosownych informacji.

  • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
  • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
  • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
  • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pity5
Tutaj Pobierz: Program PIT 2022. Rozlicz PIT-28 za 2022r.

Jak rozliczyć PIT-28 2023 krok po kroku?

Druk PIT-28 jest używany w Polsce zwłaszcza wobec spółek cywilnych, które są objęte ryczałtem od przychodu. Sposób jego rozliczania może mocno różnić się od metod, jakie ustawodawca przewidział dla pozostałych druków PIT. Na co w takim wypadku warto zwrócić szczególną uwagę?

PIT-28 - kto musi z niego skorzystać?

Jest to dość specyficzna forma opodatkowania, którą państwo objęło podatników rozliczających się z fiskusem na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie jest to tak popularna forma rozliczeń, jak PIT-36 czy PIT-37, jednak sporo osób wciąż się na nią decyduje.

Z tego druku mogą skorzystać podatnicy, którzy prowadzą samodzielną działalność gospodarczą. Prawo dopuszcza też korzystanie z tego formularza przez wspólników spółek cywilnych oraz osób, które rozliczają w ten sposób swoje przychody z najmu, dzierżawy i umów pokrewnych.

Już sam podział, jaki dopuszcza ustawodawca, a więc istnienie dwóch głównych grup rozliczeń: PIT-28 i PIT-28 (najem) może dziwić wiele osób, dlatego też przed wybraniem tej metody opodatkowania, warto upewnić się, do jakiej kategorii będziemy przynależeć.

PIT-28: do kiedy w 2023 roku?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, PIT-28 należy złożyć do 1 marca. Warto dobrze zapamiętać ten termin, bo na rozliczenie „zwykłego” druku PIT-37 podatnik ma czas aż do końca kwietnia. Niezastosowanie się do wyżej wymienionego terminu grozi mandatem karnym.

Warunkiem niezbędnym do jego zgłoszenia za wybrany rok kalendarzowy jest tak zwane „dopełnienie obowiązku zgłoszeniowego”. Co to oznacza w praktyce? Chcąc rozliczać się w ten sposób, jesteśmy zobligowani do spełnienia kilku przesłanek.

Przede wszystkim, musimy zawiadomić poprzez CEIDG-1 do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, kiedy osiągnęliśmy pierwszy przychód z tego tytułu. Co ważne, ten obowiązek dotyczy danego roku podatkowego. Kolejnym krokiem jest dokonanie wpłaty na poczet ryczałtu ewidencjonowanego.

Ustawodawca zastrzega tutaj, że taka wpłata wywołuje określoną reakcję prawną pod warunkiem, że będzie to pierwsza taka opłata w danym roku. Jest to przepis, o którym wiele osób zapomina, dlatego też warto położyć na tę kwestię duży nacisk.

PIT-28 a ryczałtowa forma opodatkowania

Ta metoda rozliczeń oznacza, że na swoją podstawę opodatkowania wybieramy przychód. Odpada możliwość rozliczenia kosztów uzyskania, co stanowi jedną z głównych różnic względem innych metod rozliczeń z fiskusem.

Nie jest to jedyne ograniczenie, jakie nakłada ta forma opodatkowania. Nie można też odliczyć ulgi prorodzinnej, internetowej czy B+R. Można natomiast odliczyć składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

W gronie innych ulg, które nie kolidują z PIT-28 są na przykład darowizny na cele pożytku publicznego, ulga mieszkaniowa, ulga rehabilitacyjna, abolicyjna oraz przywileje, jakie niesie ze sobą bycie honorowym dawcą krwi, które pozwala na zeznaniu rocznym odjąć 6% od dochodu.

PIT-28 a rozliczenie z małżonkiem - czy to możliwe?

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że jednoznaczna odpowiedź na pytanie o możliwość rozliczania się z małżonkiem jest niejednoznaczna. Aby dobrze zrozumieć podstawę prawną, trzeba odwołać się do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26.07. z 1991 roku z późniejszymi zmianami.

Z aktu prawnego wynika dość jednoznacznie, że małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu swoich dochodów. Bardzo powszechną „furtką” jest oczywiście wspólnota majątkowa, jednak mało osób wie o tym, że prawo daje nam jeszcze jedną ciekawą możliwość. Pośrednio dotyczy ona właśnie rozliczania na druku PIT-28.

Wspólne rozliczanie może zostać zastosowane w zasadzie tylko wtedy, kiedy jeden z małżonków (lub obydwoje) osiągają przychód z tytułu umowy najmu lub innych umów o podobnym nacechowaniu. Umowy te nie mogą być zawarte w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. W każdym innym przypadku PIT-28 wyklucza możliwość wspólnego rozliczania się małżeństwa.

PIT-28 a strata podatkowa

Nasze prawodawstwo dość specyficznie podchodzi do straty, dlatego też warto rozpocząć od tego, jak jest ona interpretowana przez państwo na gruncie podatkowym. O wystąpieniu straty mówimy, gdy przychody z danego źródła dochodu są niższe niż koszty, jakie musieliśmy ponieść, by te przychody uzyskać.

Należy podkreślić też, że możemy odliczać tylko te straty, które dotyczą naszych źródeł przychodów, a więc na przykład z umowy o pracę, zbycia nieruchomości oraz dochodów, jakie zapewniają nam umowy najmu. Właśnie dzięki nim, rozliczanie straty podatkowej na druku PIT-28 jest jak najbardziej możliwe do przeprowadzenia.

Trzeba podkreślić, że rozliczanie strat może nastąpić przez 5 lat tylko w sytuacji, kiedy wykażemy ją w deklaracji rocznej. Jeśli nie rozliczymy jej na czas, to w pewnym sensie ulegnie ona przedawnieniu i nie będzie można odliczyć jej w kolejnych zeznaniach podatkowych.

Odgórnie nałożony limit rozliczenia zamyka się w wartości 50% liczonej od wysokości wykazanej straty. Jako ciekawostkę warto wskazać, że jeśli w danym roku kalendarzowym wykazaliśmy na przykład 20% na minusie, to taki limit nie powoduje automatycznego obniżenia górnej wartości dopuszczonej przez ustawodawcę. Za rok wciąż będziemy mogli odliczyć do połowy kwoty straty, jaką zadeklarujemy w druku PIT.

Spadek firmy lub przedsiębiorstwa - PIT-28S

Jest to specyficzny rodzaj formularza PIT-28. Wypełniają go przedsiębiorstwa w spadku, a osoba, która podpisuje deklarację, musi być jedną ze stron, które zarządzają firmą będącą w spadku. Obowiązujące w Polsce prawo dopuszcza też, by taki dokument podpisała osoba wyznaczona jako szef zarządu sukcesyjnego.

Co, jeśli zmarły właściciel firmy nie zdążył złożyć w CEIDG wniosku o ustanowienie zarządcy lub wskazanie wymienionego z imienia i nazwiska prokurenta? W takiej sytuacji jeszcze przez dwa miesiące obowiązuje nas przywilej powołania takiego zarządcy.

W tej dość nietypowej sytuacji w firmie, bieżące czynności mogą być wciąż wykonywane przez małżonka zmarłego przedsiębiorcy lub wyznaczonego spadkobiercę. Po uprawomocnieniu się postępowania spadkowego czynności te przechodzą na nowego właściciela działalności gospodarczej.

Warto pamiętać o tym, że w okresie dwóch miesięcy działalności zarządu sukcesyjnego należy skupić się zwłaszcza na działaniach o charakterze roszczeniowym, które wynikają ze zobowiązań przedsiębiorcy.

Aby można było zastosować ten formularz rozliczeniowy, wcześniej musiała nastąpić śmierć właściciela firmy. Formularz PIT-28S dotyczy przedsiębiorców. Osoby fizyczne mają do swojej dyspozycji druki PIT-36S oraz PIT-37S.

Jak rozliczyć PIT-28S w naszym programie PIT za 2022 rok?

Nasze oprogramowanie wyróżnia intuicyjność oraz pełna baza druków i formularzy PIT, które obowiązują w polskim prawodawstwie. Daje to pełen dostęp do wszystkich niezbędnych danych, które mogą okazać się niezbędne przy rozliczaniu każdego możliwego zeznania, w tym druków PIT-28 oraz PIT-28S.

Nasze narzędzie jest przeznaczone dla wszystkich osób fizycznych, które są opodatkowane podatkiem dochodowym, bez względu na rodzaj umowy czy zakres działalności. Oprogramowanie świetnie radzi sobie też z obliczaniem podatków zza granicy, sprowadzając ten skomplikowany proces do zaledwie kilku kliknięć myszą komputerową.

Wiemy, że rozliczanie się z Urzędem Skarbowym to dla wielu osób „czarna magia”, dlatego stawiamy na przejrzysty układ oprogramowania, rozbudowany system podpowiedzi oraz formularze wypełniane krok po kroku. Na końcu formularza możemy od razu wysłać go do fiskusa, aby przypadkowo, w gąszczu codziennych zadań, nie zapomnieć o tym zadaniu.

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A