Rozliczam Roczne Zeznanie Podatkowe za 2017 - Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe - PFR (Pre-Filled tax Return)
Kto może skorzystać z usługi PFR PIT?

Ministerstwo Finansów udostępnia od 2014 roku usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PFR (PFR – Pre-Filled tax Return). Nie wszyscy podatnicy mogą skorzystać z tej usługi, gdyż dotyczy tylko zeznań PIT-37 i PIT-38.

Na czym polega usługa PFR

Usługa wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PFR to pomoc przy składaniu rocznych deklaracji polegająca na tym, że administracja skarbowa przygotowuje i udostępnia podatnikom propozycję rozliczenia rocznego. W roku 2018 udostępnione będą zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38 za rok 2017.

Usługa PFR nie polega na złożeniu zeznania przez administrację skarbową, lecz na przygotowaniu propozycji rozliczenia rocznego, z której podatnik może skorzystać, ale nie musi. Urząd skarbowy wypełnia pit, ale podatnik pit wstępnie wypełniony musi zaakceptować, ewentualnie uzupełnić i wysłać do urzędu skarbowego. Jeśli podatnik zdecyduje się na skorzystanie z usługi PFR, to ma obowiązek sprawdzenia poprawności danych wykazanych w udostępnionym zeznaniu, podpisania oraz przekazania deklaracji do urzędu skarbowego. Dopiero wtedy zrealizowany będzie przez podatnika obowiązek rozliczenia rocznego PIT. Samo wypełnienie pit przez urząd skarbowy, przygotowanie wstępnego rozliczenia PFR nie może być uznane za rozliczenie podatku przez podatnika.

Uzupełnianie wstępnie przygotowanego zeznania PFR

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe jest edytowalne i podatnik może je uzupełnić. Podatnik, któremu przysługuje prawo do ulg i odliczeń podatkowych, np. rehabilitacyjnej, na dzieci, za oddaną krew, z tytułu dokonanych darowizn, może uzupełnić wstępnie wypełnione zeznanie PIT 37 obniżając w ten sposób kwotę dochodu do opodatkowania czy też naliczony podatek, jeśli ulga odliczana jest od podatku. Korzystanie z ulg wiąże się z koniecznością wypełnienia i przekazania razem z deklaracja PIT 37 załącznika PIT/O. Trzeba więc uzupelnić dane potrzebna do wypełnienia załacznika. Dokumentów potwierdzających prawo do ulg nie składa się do urzędu skarbowego, ale trzeba je przechowywać przez okres pięciu lat na wypadek kontroli.

Najczęściej uzupełnienie PFR PIT dotyczy ulg, ale można też uzupełnić informacje o uzyskanych w roku podatkowym przychodach, jeśli nie wszystkie zostały wykazane.

Podatnicy, którzy chcą wesprzeć wybrana organizację pożytku publicznego, uzupełniają [PFR] PIT-37 i [PFR] PIT-38 wnioskiem o przekazanie 1% wpisując KRS organizacji, kwotę do przekazania, ewentualnie cel szczegółowy i swoje dane do wiadomości OPP.

Pobierz Aktualny Bezpłatny Program PIT 2017 Polecany przez 10 mln Użytkowników.

Kiedy można korzystać z usługi PFR

Wstępnie wypełnione zeznania podatkowe za rok 2017 udostępnione zostaną dopiero po 15 marca 2018 r. Administracja podatkowa przygotuje:

  • PIT-37- sporządzane na podstawie informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz informacji od organów rentowych: PIT-40A/11A,
  • PIT-38 dotyczące rozliczenia przychodów z kapitałów pieniężnych, sporządzane na podstawie informacji PIT-8C.

Deklaracje [PFR] PIT-37 i [PFR] PIT-38 za 2017 rok trzeba rozliczyć najpóźniej do 30 kwietnia 2018. Podatnik może przekazać je do urzędu skarbowego online.

Nadal możliwe jest składanie zeznań podatkowych na dotychczasowych zasadach – drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje lub papierowo.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe - PFR (Pre-Filled tax Return)

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR – Pre-Filled tax Return) to propozycja rozliczenia rocznego PIT-37, PIT 36 udostępniana przez administrację podatkową, Portal Podatkowy, przygotowana wyłącznie na podstawie informacji pochodzących z informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2017 r. otrzymanych od płatników. Nie obejmuje ona m.in. przychodów otrzymywanych od organów rentowych (np. ZUS). Jeśli więc podatnik otrzymał przychody od organów rentowych musi je uwzględnić (dopisać) w zeznaniu.

Podatnik podając niezbędne dane, takie jak:

  1. Identyfikator podatkowy – PESEL/NIP
  2. Imię i nazwisko
  3. Datę urodzenia
  4. Kwotę przychodu za 2017 rok – sumę przychodów z posiadanych informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R

... Będzie mógł wczytać swojego PFR.

Dzięki temu podatnik nie będzie musiał przepisywać ręcznie wielu informacji, takich jak: zaliczki, koszty, czy wpłacone składki społeczne i zdrowotne. Im podatnik ma więcej PIT-ów, tym szybciej i bez ryzyka błędu wypełni swoją deklarację.

Program PIT 2017 jest pewnego rodzaju „nakładką” na usługę, jaką przygotowało Ministerstwo Finansów i tylko korzysta z jej „mechanizmów”.

  • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
  • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
  • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
  • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pity5

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A