Rozliczam PITY 2018 - Jaki formularz wybrać do rozliczenia PIT 2018

Rozliczenie roczne 2018 dotyczy przychodów osiągniętych w roku podatkowym 2017. W zależności od tego, z jakich źródeł uzyskaliśmy dochody, oraz jakiej metodzie opodatkowania podlegają, pity 2018 sporządzamy na odpowiednich formularzach.

Deklaracje podatkowe 2018

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych sporządzają rozliczenie pitu 2018 na formularzach:

 • PIT-28 - gdy rozliczenie podatkowe 2018 za 2017 dotyczy przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 • PIT-36 - gdy podatek pit 2018 odnosi się do przychodów podlegających opodatkowaniu progresywnemu, z zastosowaniem skali podatkowej, a dochody i odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37. PIT36 ma szerokie zastosowanie. Deklarację PIT 36 2017 (pit36 2018) sporządzą przede wszystkim podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Na druku PIT 36 rozliczenie złożą też osoby, które wykazują dochody zagraniczne, doliczają dochody małoletnich dzieci, rozliczają straty z lat ubiegłych.
 • PIT-36L - na tym druku rozliczenie pit 2018 dokonają przedsiębiorcy opodatkowani 19% podatkiem liniowym
 • PIT-37 - rozliczenie pit 2018 na tym druku składają podatnicy, którzy wyłącznie za pośrednictwem płatników w roku podatkowym uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Polski i przychody te podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (18% i 32%).
 • PIT-38 - gdy chcemy rozliczyć podatek od sprzedanych akcji. W pit 38 rozliczenie podatku dotyczy przychodów kapitałowych, ale w PIT38 nie rozliczamy odsetek od depozytów bankowych i dywidend.
 • PIT-39 - do pit 2018 rozliczenie dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw do nich wykorzystujemy druk pit39.
 • PIT-16A - rozliczenie 2018 przy opodatkowaniu działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Deklaracje 2018 składamy razem z załącznikami, które wymagane są przede wszystkim do wykazania ulg i odliczeń podatkowych (rozliczenie PIT 36, PIT-36L,PIT 37, PIT 28) lub w zw. z prowadzoną działalnością (pit działalność gospodarcza). Rozliczenie PIT 38 2018 i PIT39 nie daje możliwości odliczeń z tytułu ulg podatkowych.

W najnowszym, Bezpłatnym Programie PIT 2018 znajdziesz wszystkie możliwe formularze i wyślesz swój pit 2018 prosto do Ministerstwa Finansów.

Darmowe PITy 2018 z programem internetowym

Rozliczanie pitu 2018 może być bardzo łatwe, jeśli zdecydujemy się na obliczanie PIT 2018 z dobrym programem PIT. Wiele portali podatkowych udostępnia informacje o podatkach, pity 2018 download i darmowe programy, z którymi rozliczanie pitów 2018 jest bardzo proste i zajmuje niewiele czasu.

Dobry program PIT sam wybierze odpowiedni formularz PIT 2018 po otrzymaniu od nas podstawowych informacji w formie odpowiedzi na proste pytania. Tak np. gdy prowadziliśmy działalność gospodarczą opodatkowaną według skali, program wypełni PIT 36 za 2017, gdy rozliczamy przychody kapitałowe - PIT 38 za 2017, a w PIT 39 program rozliczy dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości.

W dalszych krokach program pomoże wypełnić prawidłowo wszystkie pola formularzy pit za 2018 i wykona bezbłędnie obliczenia. Rozliczenie pitów 2018 zakończymy wysyłając deklaracje pit2018 do urzędu skarbowego online. Elektronicznie możemy wysłać wszystkie PITY PL 2018 (PIT-28 online, PIT-36 online, PIT-36L online, PIT-37 online, PIT-38 online, PIT-39 online). W poprzednich latach nie wszystkie deklaracje można było wysłać przez internet. PITy 2018 online wysyłamy razem z załącznikami.

Darmowy PIT 2018 można wysłać do urzędu skarbowego online o każdej porze dnia i we wszystkie dni tygodnia, również w dni wolne od pracy. Warto zapamiętać zasadę: rozlicz pit 2018 w terminie, a nie będziesz narażony na sankcje za spóźniony PIT.

Roczne rozliczenie PIT za 2018 rok będziemy mogli złożyć po zakończeniu roku podatkowego, czyli w roku 2019.

Pobierz teraz Program PIT i rozlicz z Urzędem Skarbowym swój pit 2018 w 10 minut!

Zwolnienie od opodatkowania świadczeń dla emerytów i rencistów

Emeryci i renciści często po przejściu na emeryturę lub rentę nie tracą kontaktu z pracodawcą. Wielu pracodawców ma zwyczaj obdarowywania swoich pracowników w momencie odejścia z pracy pamiątkowymi prezentami. Później emeryci i renciści mogą liczyć na upominki z okazji świąt, dofinansowanie wyjazdów wypoczynkowych czy kosztów leczenia itp.

Wszystkie te miłe formy podziękowania za pracę lub pomocy w trudnej sytuacji mogą być zwolnione z opodatkowania pod pewnymi warunkami. Możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego przewidziana jest w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z zapisami art.21 ust.1 punkt 38 przytoczonej Ustawy, świadczenia otrzymywane  przez emerytów i rencistów od byłego pracodawcy, w związku z łączącym ich uprzednio stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, są wolne od podatku dochodowego do kwoty nieprzekraczającej 2280 PLN w roku podatkowym. Dotyczy to również świadczeń otrzymywanych od związków zawodowych.

Kwota zwolniona z podatku w przypadku świadczeń dla emerytów i rencistów  jest znacznie wyższa niż przysługująca aktualnie  zatrudnionym pracowników, dla których korzystanie ze zwolnienia jest ograniczone do kwoty 380 zł. Ponadto dotyczy tylko świadczeń rzeczowych i pieniężnych, finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń społecznych.

Świadczenie dla emeryta lub rencisty może być spełnione w dowolnej formie. Może to być kwota pieniężna, bony, talony i  inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi, nagrody rzeczowe, usługi (np. wyjazd wypoczynkowy lub na imprezę kulturalną).

Trzeba zwracać uwagę na szczegóły zapisu o zwolnieniu podatkowym, gdyż nie ma ono zastosowania w sytuacji, gdy świadczenie jest przekazane emerytowi lub renciście, gdy nadal jest zatrudniony. W takim przypadku obowiązuje zasada zwolnienia stosowana dla pracowników, czyli świadczenie z funduszu socjalnego, kwota do 380 zł  Jeśli u pracodawcy nie został utworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wówczas świadczenie będzie traktowane jako przychód ze stosunku pracy i będzie podlegało opodatkowaniu. W takim przypadku rozliczając pity 2018 należy uwzględnić wartość otrzymanego świadczenia w 2017 roku. Pit 2018 składany przez podatników po zakończeniu roku podatkowego dotyczy przychodów uzyskanych w roku 2017. W rozliczeniu pit nie należy uwzględniać świadczenia otrzymanego przez osobę posiadającego status emeryta lub rencisty, a przekraczającego kwotę 2280 zł , które podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % należności przekraczającej kwotę 2280 zł (art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT).

 • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
 • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
 • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
 • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pity5

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A