PITY 2018. Zwolnienie od opodatkowania świadczeń dla emerytów i rencistów

Emeryci i renciści często po przejściu na emeryturę lub rentę nie tracą kontaktu z pracodawcą. Wielu pracodawców ma zwyczaj obdarowywania swoich pracowników w momencie odejścia z pracy pamiątkowymi prezentami. Później emeryci i renciści mogą liczyć na upominki z okazji świąt, dofinansowanie wyjazdów wypoczynkowych czy kosztów leczenia itp.

Wszystkie te miłe formy podziękowania za pracę lub pomocy w trudnej sytuacji mogą być zwolnione z opodatkowania pod pewnymi warunkami. Możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego przewidziana jest w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z zapisami art.21 ust.1 punkt 38 przytoczonej Ustawy, świadczenia otrzymywane  przez emerytów i rencistów od byłego pracodawcy, w związku z łączącym ich uprzednio stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, są wolne od podatku dochodowego do kwoty nieprzekraczającej 2280 PLN w roku podatkowym. Dotyczy to również świadczeń otrzymywanych od związków zawodowych.

Kwota zwolniona z podatku w przypadku świadczeń dla emerytów i rencistów  jest znacznie wyższa niż przysługująca aktualnie  zatrudnionym pracowników, dla których korzystanie ze zwolnienia jest ograniczone do kwoty 380 zł. Ponadto dotyczy tylko świadczeń rzeczowych i pieniężnych, finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń społecznych.

Świadczenie dla emeryta lub rencisty może być spełnione w dowolnej formie. Może to być kwota pieniężna, bony, talony i  inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi, nagrody rzeczowe, usługi (np. wyjazd wypoczynkowy lub na imprezę kulturalną).

Trzeba zwracać uwagę na szczegóły zapisu o zwolnieniu podatkowym, gdyż nie ma ono zastosowania w sytuacji, gdy świadczenie jest przekazane emerytowi lub renciście, gdy nadal jest zatrudniony. W takim przypadku obowiązuje zasada zwolnienia stosowana dla pracowników, czyli świadczenie z funduszu socjalnego, kwota do 380 zł  Jeśli u pracodawcy nie został utworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wówczas świadczenie będzie traktowane jako przychód ze stosunku pracy i będzie podlegało opodatkowaniu. W takim przypadku rozliczając pity 2018 należy uwzględnić wartość otrzymanego świadczenia w 2017 roku. Pit 2018 składany przez podatników po zakończeniu roku podatkowego dotyczy przychodów uzyskanych w roku 2017. W rozliczeniu pit nie należy uwzględniać świadczenia otrzymanego przez osobę posiadającego status emeryta lub rencisty, a przekraczającego kwotę 2280 zł , które podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % należności przekraczającej kwotę 2280 zł (art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT).

  • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
  • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
  • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
  • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pity5

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A