Proste i pewne rozliczenie PIT w 2023 oraz ulg i odliczeń podatkowych

Pamiętaj, że tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.
W sytuacji gdy rozliczenia dokonuje za Ciebie Urząd Skarbowy może nie dokonać wszystkich odliczeń i nie uwzględnić przysługujących Ci ulg, albowiem nie posiada stosownych informacji.

  • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
  • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
  • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
  • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pity5
Tutaj Pobierz: Program PIT 2023. Rozlicz swoje odliczenia.

Ulgi i odliczenia - co można odliczyć od podatku w zeznaniu rocznym?

Jednym z przyjemniejszych elementów rozliczania się z fiskusem zawsze jest kwestia ulg, czyli zniżek lub zwrotów, dzięki którym możemy odzyskać od państwa całkiem sporo pieniędzy. System odliczeń podlega wielu zmianom. Z roku na rok zmienia się lista inwestycji czy produktów, jakie wpływają na wysokość ulg. Jak sytuacja prezentuje się w tej chwili?

Co można odliczyć od dochodu za 2023 rok?

Należy pamiętać o tym, że poza oczywistymi korzyściami, państwo może wymagać też od nas pewnych dokumentów. Chodzi o walkę z nadużyciami, a więc nie powinno nikogo dziwić, że w niektórych sytuacjach Urząd Skarbowy może poprosić nas o wypełnienie dodatkowych informacji.

Rok podatkowy 2023 był dość hojny dla wszystkich, którzy chcieli inwestować we własne nieruchomości, by następnie odliczyć tę kwotę od swojego dochodu. Maksymalna kwota odliczenia dla ulgi termomodernizacyjnej została wyceniona na 53 tysiące złotych. Kluczowym dokumentem, który umożliwia ubieganie się o pieniądze, jest faktura VAT.

Państwo przychylnie podeszło też do osób, które inwestowały w badania i rozwój. Aby starać się o zwrot nawet 150% poniesionych kosztów trzeba było prowadzić ewidencję kosztową, a także mieć udokumentowany sposób, w jaki poszczególne koszta ponieśliśmy.

Wyszczególnione w ustawie grupy osób, które przewlekle stosują lekarstwa, mogą ubiegać się zwrotu kosztu leków z zastrzeżeniem pomniejszenia tej kwoty o 100 złotych na miesiąc. Niezbędnym dokumentem, który trzeba wykazać, jest w tym przypadku zaświadczenie od lekarza, które poświadcza, że wybrany lek musimy przyjmować na stałe.

Można założyć, że decydując się na zastosowanie zapisu o zwrocie kosztów leczenia pomniejszonych o sto złotych, ustawodawca chciał zawęzić krąg osób, które korzystają z systemu refundacji. Jeśli lekarz przepisał droższe preparaty nierefundowane, to - nieco paradoksalnie - mamy większą szansę na zwrot części kosztów niż w sytuacji, gdy stosujemy chętniej przepisywane leki, które są na liście środków z refundacją.

Pozytywnie należy natomiast ocenić ulgę na sprzęt do rehabilitacji, gdzie możemy odpisać od podatku wszystkie poniesione na ten cel koszta. Jest to ukłon w stronę osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, dla których ten przywilej na pewno może być pomocny w podreperowaniu domowego budżetu.

Stale i niezmiennie można odliczyć też 6% dochodu podatnika dla darowizn na kościół lub organizacje pożytku publicznego. Dokładnie takie samo odliczenie przysługuje krwiodawcom, którzy muszą tylko okazać dokument potwierdzający wydawany przez regionalne stacje krwiodawstwa.

Innowacją, która może sporo zmienić w tegorocznych rozliczeniach, jest odliczenie darowizn na poczet walki z COVID-19. Państwo wykazało się tutaj dobrym rozeznaniem tematu i dość szybko wprowadziło ulgę, która pozwala odliczyć do 100% dochodu podatnika.

Standardowo, jak co roku, można też odliczyć do 760 złotych za internet. Trzeba tylko przedstawić rachunki za dostęp do globalnej sieci danych. Warto w tym miejscu przypomnieć, że tę ulgę wolno rozliczać tylko za następujące po sobie lata.

Innowacją będzie też możliwość skorzystania z preferencji podatkowej wynikającej z nierzetelnego postępowania dłużników. Wykładnia prawna dla tego odliczenia jest nowością, dlatego też przed wpisaniem jej do zeznania podatkowego warto przedyskutować tę kwestię z księgową lub specjalistą prawa podatkowego.

Co można odliczyć od podatku za 2023 rok?

Wykaz ulg podatkowych nie jest tak rozbudowany, jak lista zwolnień dochodowych, jednak znajduje się na niej kilka pozycji, które mogą podreperować domowy budżet. W tym roku ustawodawca nie przewidział wielu zmian, dlatego też większość ulg jest dobrze znana podatnikom.

W mocy prawa wciąż jest ulga na dzieci. Przy założeniu, że podatnik spełnia kryterium dochodowe, za jedno dziecko można odliczyć 1112 złotych na rok. Za dwoje dzieci dostajemy tę kwotę pomnożoną razy dwa. Na trzecie dziecko: 2000 PLN, a jeśli w naszej rodzinie mamy więcej dzieci, to na czwarte i kolejne przysługuje zwrot 2700 złotych.

Rodzic lub usankcjonowany prawnie opiekun musi dysponować aktem urodzenia, lub wydanym przez odpowiedni organ administracji publicznej dokumentem potwierdzającym prawo opieki nad dzieckiem. Trzeba pamiętać też o tym, że ulga na dzieci obowiązuje tylko wtedy, gdy rozliczamy się na druku PIT-36 lub PIT-37.

Wciąż można skorzystać z ulgi abolicyjnej, która przysługuje osobom pracującym za granicą. Musimy dysponować tamtejszym odpowiednikiem naszego zaświadczenia PIT-11, a zwrot, jakiego możemy się domagać, to cała kwota podatku zza granicy. Polacy wciąż mogą odliczyć jeszcze składki zdrowotne według wcześniej obowiązujących zasad.

Jakie ulgi podatkowe dla emerytów 2024?

Jeśli osoba przebywająca na emeryturze nie uzyskała żadnych dodatkowych dochodów, nie musi nawet składać zeznania rocznego. Nieco inaczej wygląda sytuacja wśród seniorów, którzy dorabiali sobie do emerytury, bo powiększyli oni swój roczny przychód.

Renciści i emeryci aktywni zawodowo - w zależności od wielkości dochodu - mogą też wypełnić standardowy druk PIT-36 lub PIT-37. Warto pamiętać też o tym, że seniorzy mogą korzystać z szeregu ulg, w tym zdrowotnej, rehabilitacyjnej czy termomodernizacyjnej.

Ulga na internet w PIT rocznym

Jak pisaliśmy wyżej, maksymalna kwota odliczenia wynosi 760 złotych. Można skorzystać z tej ulgi, jeśli rozliczamy się na drukach:

  • PIT-28
  • PIT-36
  • PIT-37

Ulga działa jedynie za rozliczenia w dwóch następujących po sobie latach. Jeśli jeden ze współmałżonków, którzy mają wspólnotę małżeńską, rozliczał internet do tej pory, to drugi z nich może później samodzielnie rozliczać ulgę za sieć (a więc otrzymać zwrot pieniędzy), jednak tylko przy założeniu, że na umowie z dostawcą internetu znajdują się jego dane.

Ulga z tytułu oszczędzania na IKZE

Internetowe Konto Zabezpieczenia Emerytalnego jest objęte ulgą podatkową. Wpłaty z danego roku możemy odliczyć od podstawy opodatkowania. Oznacza to, że to, co odłożyliśmy, możemy odliczyć od kwoty, która dla IKZE jest naszą podstawą obliczenia podatku.

Ustawodawca stworzył tutaj kilka obostrzeń, o których warto pamiętać. Przede wszystkim, roczna suma wpłat nie może przekroczyć 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego. Jest to kwota, która podlega dynamicznym zmianom, dlatego warto uważnie ją obserwować.

Od 2024 roku dla firm zostanie ona podniesiona do 1,8-krotności tego wynagrodzenia. Ostateczna wysokość kwoty zależy od naszej metody opodatkowania. Inaczej będzie wyglądała wielkość odliczenia dla firmy będącej na zasadach ogólnych (17/32) a inaczej dla osób, które przeszły na podatek liniowy.

Odliczenie darowizny w rozliczeniu rocznym

Jak informowaliśmy wcześniej, ustawodawca stworzył zasady atrakcyjnego odliczania od podatku darowizn, które służą walce z pandemią COVID-19. Wciąż w mocy prawnej są też inne metody odliczeń dla „tradycyjnych” darowizn, jakie każdy z nas może przekazać na wybrane organizacje.

Do 6% dochodu możemy odliczyć, jeśli wykażemy, że w danym roku podatkowym wsparliśmy organizacje pożytku publicznego, cele kultu religijnego, misje charytatywno-opiekuńcze (zarówno kościelne jak i od osób prawnych), szkoły oraz krwiodawstwo. W tym ostatnim przypadku odliczenie obowiązuje tylko honorowych dawców krwi.

Ulga rehabilitacyjna w zeznaniu rocznym

Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Skarbowego, ulga rehabilitacyjna dotyczy osób, które mają ustawowo potwierdzoną niepełnosprawność, wyrażoną w określonym statusie. Wyjątek stanowią osoby, które mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne.

W tym gronie ustawodawca dopuszcza tak zwany bliski krąg pokrewieństwa, a więc na przykład dziecko, które nie ukończyło 16 roku życia, współmałżonka, rodziców lub rodzeństwo, jeśli ich dochód nie przekroczył 12 357,60 złotych w ujęciu rocznym.

Ulga obowiązuje w szeroko rozumianych celach rehabilitacyjnych, a także takich, które dotyczą ułatwienia czynności życiowych. Oblicza się ją na dwa sposoby: z limitem kwotowym lub bez tego limitu. Po stronie tych pierwszych wydatków można wskazać na opłacenie psa asystującego, przewodnika osoby niewidomej czy wydatki na samochód. Kwota objęta ulgą wynosi 2280 złotych.

O ulgę rehabilitacyjną mogą ubiegać się osoby, na których utrzymaniu jest niepełnosprawny. W gronie tych osób wymienia się m.in. zięciów, synów, rodziców czy własne dzieci, jednak prawo do ulgi jest tracone, gdy ich dochody przekraczają 12-krotność renty socjalnej.

Jak uwzględnić ulgi podatkowe w naszym Programie PIT za 2023?

Nasze autorskie oprogramowanie wspiera każdy rodzaj zeznań podatkowych dla osób fizycznych wraz ze wszystkimi formularzami NIP i załącznikami. To ogromne ułatwienie, które znacznie skraca czas niezbędny do znalezienia i poprawnego wypełnienia wniosków o ulgi i odliczenia w PIT.

Nasz program jest bezpłatny do użytku komercyjnego dla firm, biur rachunkowych, księgowych oraz doradców podatkowych. Nasi klienci wysoko oceniają pomoc kreatora oraz bazę urzędów skarbowych, co jeszcze bardziej skraca czas niezbędny na złożenie zeznania rocznego.

Nie ograniczamy funkcjonalności aplikacji i nie tworzymy limitu wypełnionych deklaracji. Rozumiemy, że troska o dane jest bardzo ważna, dlatego zadbaliśmy o odpowiednie zabezpieczenie naszego programu. Dane nie są przechowywane w chmurze. Znajdują się one tylko na komputerze użytkownika. Oprogramowanie zostało stworzone przez firmę z 20-letnim stażem w świecie systemów księgowo-podatkowych, której jakość została doceniona certyfikatem ISO 9001.

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A