Proste i pewne rozliczenie PIT w 2023 oraz ulg i odliczeń podatkowych

Pamiętaj, że tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.
W sytuacji gdy rozliczenia dokonuje za Ciebie Urząd Skarbowy może nie dokonać wszystkich odliczeń i nie uwzględnić przysługujących Ci ulg, albowiem nie posiada stosownych informacji.

  • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
  • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
  • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
  • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pity5
Tutaj => Program PIT Online za 2022 rok. Wyślij e-Deklarację PIT

E-deklaracje 2023

Zeznania podatkowe PIT za rok 2022 podatnicy mogą składać w formie e-Deklaracji. Do takiego rozwiązania zachęca resort finansów. Jak działa ten system i na co warto zwrócić uwagę?

Co wiemy o systemie e-Deklaracje?

Stanowi on część realizowanego przez Ministerstwo Finansów systemu ePodatki, który pozwala na wysyłanie niektórych dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej. Bliższe informacje, eDeklaracje formularze, broszury i odpowiedzi na pytania możemy znaleźć na stronie https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje.

Możliwość składania eDeklaracji online zastępuje konieczność drukowania i składania do urzędów Skarbowych papierowych formularzy. Bez wątpienia jest to duży atut - zarówno pod kątem czasu, który musimy poświęcić na kwestie formalne, jak i dla środowiska. Dzięki przeniesieniu części dokumentów do przestrzeni wirtualnej możemy ograniczyć zużycie tradycyjnych, papierowych formularzy.

Szybkie rozliczenie PIT 2022/2023

Rozlicz PIT 2022 Online »

Zintegrowanie programu do rozliczenia PIT online z systemem eDeklaracje

Zeznanie podatkowe sporządzone z programem do rozliczania PIT online zostaje zapisane w formie elektronicznej. Program eDeklaracje przesyła do systemu Ministerstwa Finansów, gdzie podlegają dalszej weryfikacji.

Po zaakceptowaniu w systemie eDeklaracja przekazywana do właściwego, wskazanego w zeznaniu urzędu skarbowego. Można wtedy wygenerować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które zawiera numer referencyjny złożonej eDeklaracji.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru - UPO

Od momentu złożenia PIT przez internet, eDeklaracji, do otrzymania UPO może upłynąć od kilku minut do kilku godzin (jeśli np. wielu podatników w tym samym czasie składa PIT elektronicznie). UPO jest dokumentem potwierdzającym złożenie PIT przez internet (np. PIT 37 online) i przyjęcie przez system eDeklaracje zeznania podatkowego PIT online.

Program PIT 2022/2023 przeprowadza użytkownika przez cały proces wypełniania PIT elektronicznie oraz złożenia eDeklaracji (np. PIT 37 online). Po wysłaniu do systemu eDeklaracje program pozwala monitorować status (czy została przyjęta ,czy odrzucona) i generuje do wydrukowania Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.

Program PIT 2022/2023 pozwala podatnikowi na wysłanie PIT za 2022/2023 online (np. PIT 36 online) bez instalowania żadnych dodatkowych wtyczek. Wszystkie mechanizmy potrzebne do sporządzenia i wysłania zeznania podatkowego są już w programie.

Elektroniczna wysyłka z e-Deklaracji wyłącznie z e-podpisem lub z danymi autoryzującymi

Wysyłana e Deklaracja wymaga podpisu elektronicznego, który uwierzytelnia osobę wysyłającą dokument. Warto jednak wiedzieć, że osoby fizyczne składające eDeklaracje (np. PIT 37 online) nie muszą posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

eDeklaracje 2022 (eDeklaracje 2023) mogą podpisywać zestawem tzw. danych autoryzujących: NIP albo PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu podana w zeznaniu złożonym rok wcześniej lub 0 (jeśli PIT nigdy nie był składany).

Odrzucenie zeznania przez system eDeklaracje

Może się zdarzyć, że po wysyłce PIT online (PIT 37 online czy PIT 36 online) otrzymasz kod informujący Cię o błędzie (w PIT lub załącznikach), który nie pozwoli na dostarczenie Twojej eDeklaracji do urzędu skarbowego. W tym przypadku błąd należy usunąć, poprawić deklarację PIT 2022/2023, załączniki lub dane autoryzujące. Po sprawdzeniu poprawności możesz ponownie wysłać eDeklarację PIT online i wygenerować UPO.

Jeśli prawidłowo wyślesz eDeklaracje, pamiętaj, żeby pobrać UPO – przechowuj je przez pięć lat do okazania w razie kontroli skarbowej. UPO jest dokumentem potwierdzającym, że zeznanie podatkowe PIT (PIT 37 online czy PIT 36 online) zostało złożone i dotarło do urzędu skarbowego.

Bezpieczeństwo systemu eDeklaracje

Polskie Ministerstwo Finansów zachęca, aby składać rozliczenie PIT 2022/2023 przez internet. Podatnikom został udostępniony system eDeklaracje, który jest częścią systemu ePodatki. Dostępny jest on przez stronę internetową portalu podatkowego MF.

Z każdym rokiem rośnie liczba podatników składających deklaracje PIT przez internet. Jest to zasługa zarówno wprowadzania nowych formularzy, rozliczenie PIT przez internet obejmuje większą liczbę osób, jak i popularyzacji takiej formy rozliczeń z administracją podatkową. Do końca roku 2022 system eDeklaracje przyjął ponad 162 miliony dokumentów PIT elektronicznie.

eDeklaracje 2022 pobiją rekord złożonych zeznań PIT przez internet – to prawie pewne. Część podatników ma wątpliwości co do zpieczeństwa składania deklaracji PIT online. Ministerstwo Finansów zapewnia, że system eDeklaracje jest bezpieczny.

Dla bezpieczeństwa zastosowano podpis elektroniczny oparty na unikatowych danych podatnika składającego eDeklaracje: nazwisko, imię, data urodzenia, NIP, PESEL i kwota przychodu wykazana w rocznym zeznaniu podatkowym za rok, dwa lata wstecz. Wymienione dane służą jednocześnie do ustalenia tożsamości podatnika korzystającego z systemu eDeklaracje.

System wysyłki e-Deklaracji

Do komunikacji między wysyłającym rozliczenie PIT 2022/2023 przez internet a systemem eDeklaracje wykorzystywany jest szyfrowany kanał, który uniemożliwia podsłuch transmisji danych. Ministerstwo Finansów udostępnia też podatnikom informację o sposobie weryfikacji przesyłanych danych.

Wybór właściwej deklaracji podpowie program. Z kolei samo wypełnienie PIT elektronicznie w systemie eDeklaracje nie powinno sprawiać podatnikom żadnego problemu, ponieważ zawsze mogą liczyć na pomoc na każdym etapie rozliczenia.

Jedyne co trzeba mieć przy sobie, to dokumenty potrzebne do prawidłowego uzupełnienia wymaganych danych. Kolejny krok to przesłanie gotowej deklaracji PIT 2022/2023 przez internet do urzędu skarbowego. W tym momencie odbywa się weryfikacja podatnika i tutaj najczęściej pojawiają się problemy.

W odpowiednim polu trzeba wpisać kwotę przychodu, którą zadeklarowaliśmy w rozliczeniu za rok poprzedni. Jeśli jej nie zapamiętaliśmy oraz nie mamy możliwości odczytania z zeszłorocznego formularza PIT, przesłanie PIT za 2022/2023 online do urzędu skarbowego nie będzie możliwe.

Jak poznać kwotę przychodu z ubiegłego roku? Nie można pozyskać takiej informacji z urzędu skarbowego telefonicznie. Program eDeklaracje nie zawiera opcji śledzenia historii deklaracji, jeśli ich wcześniej nie zapisaliśmy.

Musimy więc osobiście udać się do urzędu skarbowego, do którego składaliśmy ubiegłoroczne zeznanie (bez względu na to, czy był to PIT 37 online, PIT 36 online czy PIT 38 online). Po przedstawieniu dowodu osobistego dla potwierdzenia tożsamości uzyskasz potrzebne dane.

Aby uniknąć problemów z rozliczeniem PIT przez internet, należy pamiętać o zachowaniu dokumentów. Można zapisać PIT w formie dokumentu PDF lub wydrukować.

Korzystając z systemu eDeklaracje 2022, możemy przesłać do administracji podatkowej najbardziej popularne, czyli PIT 37 (podatnicy osiągający przychody opodatkowane na zasadach ogólnych a pochodzące ze źródeł innych niż działalność gospodarcza) i PIT 36 (osoby wykazujące przychody opodatkowane według skali podatkowej z działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, najmu i dzierżawy), ale też PIT 16, PIT 16A, PIT 19A, PIT 28, PIT 36L, PIT 38, PIT 39, a także korekty zeznań i wniosku PIT 16 bez podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Składanie zeznań podatkowych PIT elektronicznej przez osoby fizyczne jest szczególnie promowane w prowadzonej już od kilku lat ogólnopolskiej kampanii o nazwie "Szybki PIT".

Rozlicz PIT Online - wyślij e-Deklaracje

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A