Tutaj Pobierz Program PIT za 2019 rok. Wyślij e-Deklarację PIT

 

Zeznania podatkowe PIT za rok 2019 podatnicy mogą składać w formie eDeklaracji. Do takiego rozwiązania zachęca resort finansów.

Co wiemy o systemie eDeklaracje?

System eDeklaracje stanowi część realizowanego przez Ministerstwo Finansów systemu ePodatki, który pozwala na wysyłanie niektórych dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej. Bliższe informacje, eDeklaracje formularze, broszury i odpowiedzi na pytania możemy znaleźć na stronie https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje.

Możliwość składania eDeklaracji online zastępuje konieczność drukowania i składania do urzędów Skarbowych papierowych formularzy.

Wolisz szybkie rozliczenie PIT 2019/2020 przez internet?

Rozlicz PIT online »

Zintegrowanie programu do rozliczenia PIT online z systemem eDeklaracje

Zeznanie podatkowe sporządzone z programem do rozliczania PIT online zostaje zapisane w formie elektronicznej. Program eDeklaracje przesyła do systemu Ministerstwa Finansów, gdzie podlegają dalszej weryfikacji. Po zaakceptowaniu w systemie, e Deklaracja jest przekazywana do właściwego, wskazanego w zeznaniu urzędu skarbowego. Można wtedy wygenerować Urzędowe Poświadczenie Odbioru ( UPO), które zawiera numer referencyjny złożonej eDeklaracji.

Od momentu złożenia PIT przez internet, eDeklaracji, do otrzymania UPO może upłynąć od kilku minut do kilku godzin (jeśli np. wielu podatników w tym samym czasie składa PIT elektronicznie). UPO jest dokumentem potwierdzającym złożenie PIT przez internet (np. PIT 37 online) i przyjęcie przez system eDeklaracje zeznania podatkowego PIT online.

Program PIT 2019/2020 przeprowadza użytkownika przez cały proces wypełniania PIT elektronicznie oraz złożenia eDeklaracji (np. PIT 37 online). Po wysłaniu do systemu eDeklaracje program pozwala monitorować status (czy została przyjęta czy odrzucona) i generuje do wydrukowania Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Program PIT 2019/2020 pozwala podatnikowi na wysłanie PIT za 2019/2020 online (np. PIT 36 online) bez instalowania żadnych dodatkowych wtyczek. Wszystkie mechanizmy potrzebne do sporządzenia i wysłania zeznania podatkowego są już w programie.

eDeklaracje i podpis elektroniczny

Wysyłana e Deklaracja wymaga podpisu elektronicznego, który uwierzytelnia osobę wysyłającą dokument. Warto jednak wiedzieć, że osoby fizyczne składające eDeklaracje (np. PIT 37 online) nie muszą posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego. eDeklaracje 2019 (eDeklaracje 2020) mogą podpisywać zestawem tzw. danych autoryzujących: NIP albo PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu podana w zeznaniu złożonym rok wcześniej lub 0 (jeśli PIT nigdy nie był składany).

Odrzucenie zeznania przez system eDeklaracje

Może się zdarzyć, że po wysyłce PIT online (PIT 37 online czy PIT 36 online) otrzymasz kod informujący Cię o błędzie (w PIT lub załącznikach), który nie pozwoli na dostarczenie Twojej eDeklaracji do urzędu skarbowego. W tym przypadku błąd należy usunąć, poprawić deklarację PIT 2019/2020, załączniki lub dane autoryzujące. Po sprawdzeniu poprawności, możesz śmiało ponownie wysłać eDeklarację PIT online i wygenerować UPO.

Jeśli prawidłowo wyślesz eDeklaracje, pamiętaj, żeby pobrać UPO – przechowuj je przez pięć lat do okazania w razie kontroli skarbowej. UPO jest dokumentem potwierdzającym, że zeznanie podatkowe PIT (PIT 37 online czy PIT 36 online) zostało złożone i dotarło do urzędu skarbowego.

Bezpieczeństwo systemu eDeklaracje

Polskie Ministerstwo Finansów zachęca, aby składać rozliczenie PIT 2019/2020 przez internet. Podatnikom został udostępniony system eDeklaracje, który jest częścią systemu ePodatki. Dostępny jest on przez stronę internetową portalu podatkowego MF.

Z każdym rokiem rośnie liczba podatników składających deklaracje PIT przez internet. Jest to zasługa zarówno wprowadzania nowych formularzy, rozliczenie PIT przez internet obejmuje większą liczbę osób, jak i popularyzacji takiej formy rozliczeń z administracją podatkową. Do końca roku 2019 system eDeklaracje przyjął ponad 162 miliony dokumentów PIT elektronicznie.

eDeklaracje 2020 pobiją rekord złożonych zeznań PIT przez internet – to prawie pewne.

Część podatników ma wątpliwości, co do bezpieczeństwa składania deklaracji PIT online. Ministerstwo Finansów zapewnia, że system eDeklaracje jest bezpieczny. Dla bezpieczeństwa zastosowano podpis elektroniczny oparty na unikatowych danych podatnika składającego eDeklaracje: nazwisko, imię, data urodzenia, NIP, PESEL i kwota przychodu wykazana w rocznym zeznaniu podatkowym za rok, dwa lata wstecz. Wymienione dane służą jednocześnie do ustalenia tożsamości podatnika korzystającego z systemu eDeklaracje. Do komunikacji między wysyłającym rozliczenie PIT 2019/2020 przez internet a systemem eDeklaracje wykorzystywany jest szyfrowany kanał, który uniemożliwia podsłuch transmisji danych. Ministerstwo Finansów udostępnia też podatnikom informację o sposobie weryfikacji przesyłanych danych.

Wybór właściwej deklaracji podpowie program. Z kolei samo wypełnienie PIT elektronicznie w systemie eDeklaracje nie powinno sprawiać podatnikom żadnego problemu, ponieważ zawsze mogą liczyć na pomoc na każdym etapie rozliczenia. Jedyne co trzeba mieć przy sobie, to dokumenty potrzebne do prawidłowego uzupełnienia wymaganych danych. Kolejny krok to przesłanie gotowej deklaracji PIT 2019/2020 przez internet do urzędu skarbowego. W tym momencie odbywa się weryfikacja podatnika i tutaj najczęściej pojawiają się problemy. W odpowiednim polu trzeba wpisać kwotę przychodu, którą zadeklarowaliśmy w rozliczeniu za rok poprzedni. Jeśli jej nie zapamiętaliśmy oraz nie mamy możliwości odczytania z zeszłorocznego formularza PIT, przesłanie PIT za 2019/2020 online do urzędu skarbowego nie będzie możliwe.

Jak poznać kwotę przychodu z ubiegłego roku? Nie można pozyskać takiej informacji z urzędu skarbowego telefonicznie. Program eDeklaracje nie zawiera opcji śledzenia historii deklaracji, jeśli ich wcześniej nie zapisaliśmy. Musimy więc osobiście udać się do urzędu skarbowego, do którego składaliśmy ubiegłoroczne zeznanie (bez względu na to czy był to PIT 37 online, PIT 36 online czy PIT 38 online). Po przedstawieniu dowodu osobistego dla potwierdzenia tożsamości uzyskasz potrzebne dane. Aby uniknąć problemów z rozliczeniem PIT przez internet należy pamiętać o zachowaniu dokumentów. Można zapisać PIT w formie dokumentu PDF lub wydrukować.

Korzystając z systemu eDeklaracje 2019, możemy przesłać do administracji podatkowej najbardziej popularne, czyli PIT 37 (podatnicy osiągający przychody opodatkowane na zasadach ogólnych a pochodzące ze źródeł innych niż działalność gospodarcza) i PIT 36 (osoby wykazujące przychody opodatkowane według skali podatkowej z działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, najmu i dzierżawy), ale też PIT 16, PIT 16A, PIT 19A, PIT 28, PIT 36L, PIT 38, PIT 39, a także korekty zeznań i wniosku PIT 16 bez podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Składanie zeznań podatkowych PIT elektronicznej przez osoby fizyczne jest szczególnie promowane w prowadzonej już od kilku lat ogólnopolskiej kampanii o nazwie "Szybki PIT".

System wysyłki eDeklaracji

eDeklaracje to system pozwalający na rozliczenie PIT 2019/2020 przez internet. Wypełnione zeznanie podatkowe zostaje zapisane w formie elektronicznej i przesłane online do systemu eDeklaracje Ministerstwa Finansów. Jednocześnie zostaje mu nadany unikalny numer referencyjny, jednoznacznie identyfikujący przesłane zeznanie podatkowe PIT 2019/2020.

Po uruchomieniu Programu PIT wybierz okno „eDeklaracje” i uzupełnij. Program z należytą poprawnością umożliwi wysłanie PIT online.

Odnośnik oraz okno eDeklaracje są proste w obsłudze, ich działanie jest szybkie i intuicyjne, a wyświetlane komunikaty jasne i czytelne.

Program PIT
Krok 1.
Kliknij przycisk [ e-deklaracje ] - zostanie utworzony zestaw e-deklaracji na podstawie formularzy wcześniej wypełnionych za pomocą Kreatora lub Aktywnych deklaracji. Zwracamy uwagę, że w przypadku gdy dana deklaracja roczna zawiera załączniki tworzony jest komplet deklaracji składający się z zeznania rocznego i wszystkich dołączonych do niego załączników.
Należy sprawdzić poprawność deklaracji i danych identyfikacyjnych oraz kwoty przychodu z zeznania za ubiegły rok podatkowy.
Krok 2.
Wyślij e-deklaracje za pomocą przycisku [ Wyślij e-deklaracje do Urzędu Skarbowego ] do systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów. Teraz oczekuj na sprawdzenie e-deklaracji i otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), co może trać od kilku minut do kilku godzin.
UWAGA. Jest bardzo zalecane, aby w ostatnim kroku wysyłki wydrukować raport, który zawiera numer referencyjny wysłanej e-deklaracji oraz dane autoryzacyjne.
Krok 3.
Kliknij przycisk [ Pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru]. Proces składania zeznania podatkowego z użyciem Internetu można uznać za pomyślnie zakończony, gdy w otrzymanym UPO brak informacji o błędach oraz nie ma informacji, że dokument jest w trakcie przetwarzania. Ma natomiast postać analogiczną jak w przykładzie obok => =>

Urzędowe Poświadczenie Odbioru - UPO

Po zaakceptowaniu rocznego zeznania podatkowego jest ono przekazywane do wskazanego w zeznaniu PIT 2019/2020 Urzędu Skarbowego

Generowane jest wówczas Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)* zawierające numer referencyjny złożonej eDeklaracji. Czas oczekiwania na UPO trwa od kilku minut do kilku godzin.

Jedynie prawidłowe UPO* jest potwierdzeniem złożenia przez podatnika i przyjęcia przez system eDeklaracje zeznania podatkowego PIT 2019/2020.

Program PIT
Numer Referencyjny.
W przypadku nie otrzymania prawidłowego UPO lub otrzymania komunikatu z błędem zostanie wyświetlona informacja z opisem dalszego postępowania.
W przypadku gdy wszystkie pola będą prawidłowo wypełnione, Ministerstwo Finansów nie będzie miało zastrzeżeń, ukaże się dokument UPO - zawierający między innymi:
- nazwę urzędu skarbowego, do którego została wysłana deklaracja
- imię i nazwisko podatnika
- jakie zeznania zostały wysłane
- identyfikator złożonego dokumentu
- datę wysyłki z godziną
- NIP / PESEL podatnika
Pogram PIT to prosta w obsłudze aplikacja do wypełniania zeznań podatkowych dostępna w wersji instalacyjnej.
Zawiera obszerny zbiór przepisów oraz ma wbudowane mechanizmy kontroli i kontekstowych podpowiedzi. Program ma wbudowaną bazę urzędów skarbowych.
W każdym miejscu programu jest dostępny podręczny kalkulator walut.
Wypełnioną deklarację możesz wysłać bezpośrednio z programu do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów lub wydrukować (na czystych kartkach lub oryginalnych formularzach).
Otrzymanie UPO i wydrukowanie go jest możliwe tylko, gdy e-deklaracja zostanie zaakceptowana przez system e-Deklaracji Ministerstwa Finansów. Jedynie prawidłowe UPO jest potwierdzeniem złożenia przez podatnika i przyjęcia przez system e-Deklaracji zeznania podatkowego. Dokument ten należy wydrukować i zachować.
* - Uwaga: Przesyłanie e PIT do Urzędu Skarbowego jest uzależnione od sprawności systemu eDeklaracje Ministerstwa Finansów.
W razie problemów z wysyłką lub otrzymania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), można wydrukować rozliczenie PIT 2019/2020 na czystych kartkach lub oryginalnych formularzach.
Pobierz Program - wyślij e-Deklaracje

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A