Proste i pewne rozliczenie PIT oraz ulg podatkowych

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

Tutaj Pobierz Program PIT za 2019 rok. Wyślij PIT elektronicznie

 

Rozliczanie PIT elektronicznie - jak rozliczyć PIT przez internet? Podpis w eDeklaracje

Podatnicy coraz częściej składają eDeklaracje PIT przez internet. PIT przez internet, tak samo jak papierowy, musi być podpisany. Nie zawsze jednak wymagany jest podpis elektroniczny z certyfikatem.

Elektroniczne składanie ePIT nie zwalnia ze złożenia podpisu pod deklaracją. Co do zasady wysyłanie PIT za 2019/2020 online wiąże się z koniecznością opatrzenia deklaracji bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego. Jednak wysyłanie PIT elektronicznie nie zawsze musi być potwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym z certyfikatem.

O zdobycie takiego podpisu nie muszą zabiegać podatnicy będący osobami fizycznymi, dla których Ministerstwo Finansów przewidziało uproszczony sposób na rozliczenie PIT 2019/2020 przez internet. Istnieje alternatywa dla posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego zabezpieczonego kwalifikowanym certyfikatem. Podatnik może autoryzować swój PIT elektroniczne, podając określony w par. 5 pkt 2 rozporządzenia zestaw danych identyfikujących osobę składającą PIT elektronicznie bez podpisu.

Rozliczenie PIT 2019/2020 online wymaga:

 • PESEL lub NIP (w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz będących podatnikami VAT),
 • pierwsze imię,
 • nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • kwotę przychodu wykazane w odpowiednim zeznaniu rocznym za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym rozliczenie PIT elektronicznie jest przesyłane. Jeśli zeznanie roczne nie było w tym okresie składane, wtedy w celu weryfikacji podać należy wartość “0”. Pod uwagę bierzemy nie tylko rozliczenie PIT online, ale również w formie papierowej. Sposób złożenia deklaracji nie ma znaczenia.

Wolisz szybkie rozliczenie PIT 2019/2020 przez internet?

Rozlicz PIT online »

Kwoty przychodów do wykazania przy wysyłce e PIT elektronicznie 2019 w 2020 roku

Wysyłka PIT elektronicznie w 2020 roku (zeznanie za 2019 rok) wymaga podania kwoty przychodu wykazanej w jednej z deklaracji PIT za 2017 rok:

 • Z pozycji 45 druku PIT 28 - zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2017.
 • Z pozycji 90 druku PIT 36 lub 141, jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2017 występuje jako małżonek.
 • Z pozycji 13 lub poz. 18 druku PIT 36L z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).
 • Z pozycji 64 druku PIT 37 albo kwotę z pozycji 95, jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako małżonek.
 • W pozycji 24 zeznania PIT 38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z kapitałów pieniężnych w roku podatkowym.
 • Z pozycji 20 zeznania PIT 39 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia nieruchomości w roku podatkowym 2017 (PIT-39).
 • Z pozycji 57 druku PIT 40 - rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika, sporządzonego przez pracodawcę.
 • Z pozycji 38 druku PIT 40A - rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy 2017.
Pobierz teraz Bezpłatny Program PIT 2019/2020 i wyślij ePITy szybko i wygodnie

Kto może rozliczyć PIT elektroniczne - ePIT bez podpisu?

Możliwość przesyłania wybranych deklaracji PIT przez internet bez bezpiecznego elektronicznego podpisu zabezpieczonego certyfikatem dotyczy wyłącznie osób fizycznych - zarówno przedsiębiorców, jak i podatników nieprowadzących działalności gospodarczej.

Dla pozostałych podmiotów – osób prawnych czy jednostek nieposiadających osobowości prawnej, elektroniczne rozliczanie PIT przez internet wiąże się z koniecznością posiadania bezpiecznego e-podpisu weryfikowalnego na podstawie ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Rozliczenie e PIT elektronicznie to najwygodniejsza forma rozliczenia z fiskusem, ale istnieje też alternatywne rozwiązanie – papierowe zeznanie podatkowe złożone w wersji deklaracji podatkowych podpisanych odręcznie.

Interaktywne formularze podatkowe - ePITy

Rozliczenie PIT 2019/2020 przez internet z każdym rokiem zdobywa nowych miłośników. Dlaczego? Coraz więcej deklaracji podatkowych jest dostępnych w formie elektronicznej. Składanie zeznań podatkowych PIT online jest promowane przez Ministerstwo Finansów. Programy do rozliczania PIT elektronicznie są oferowane przez MF i przez wiele firm.

Rozliczenie PIT 2019/2020 przez internet jest formą przyjazną podatnikowi, ponieważ oszczędza mu wiele cennego czasu. Podatnik może korzystać z podpowiedzi na każdym etapie wypełniania PIT 2019/2020. W internecie, na portalach podatkowych, w programach PIT można znaleźć wszystkie niezbędne informacje do wypełnienia zeznania podatkowego, skorzystania z ulg i odliczeń. Wystarczy jedynie zgromadzić podstawowe dane dotyczące podatnika: dane osobowe, identyfikator podatkowy, informacje o dochodach z rozliczanego roku podatkowego i dane o wysokości przychodu sprzed dwóch lat (dla ustalenia tożsamości i do podpisu elektronicznego).

Dostępne są interaktywne formularze, które pozwolą na wypełnienie i wysłanie do urzędu skarbowego deklaracji podatkowych w zakresie różnych rodzajów podatków:

 • VAT 7, VAT 7K, VAT 7D, VAP 1 – podatek od towarów i usług
 • PCC 3,PCC 3/A – podatek od czynności cywilnoprawnych
 • SD 3, SD 3/A, SD Z2 – podatek od spadków i darowizn
 • PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39 – podatek dochodowy
 • PIT 28, PIT 16, PIT 16A, PIT 19A – podatek zryczałtowany
 • PIT 4R, PIT 8AR, PIT 8C, PIT 11, PIT 40, IFT1/IFT 1R, IFT 3/IFT 3R– podatek dochodowy od osób fizycznych

 

Kiedy już wiesz, który PIT wybrać, jak wypełnić PIT i jak rozliczyć PIT przez internet, podpisując danymi autoryzującymi, możesz spokojnie przystąpić do złożenia deklaracji. Wysyłając PIT przez internet pamiętaj, że przy wyborze urzędu skarbowego, do którego kierujesz rozliczenie PIT 2019/2020 przez internet, obowiązują zasady takie same jak dla dokumentów składanych w tradycyjnej formie papierowej.

System wysyłki eDeklaracji

eDeklaracje to system pozwalający na rozliczenie PIT 2019/2020 przez internet. Wypełnione zeznanie podatkowe zostaje zapisane w formie elektronicznej i przesłane online do systemu eDeklaracje Ministerstwa Finansów. Jednocześnie zostaje mu nadany unikalny numer referencyjny, jednoznacznie identyfikujący przesłane zeznanie podatkowe PIT 2019/2020.

Po uruchomieniu Programu PIT wybierz okno „eDeklaracje” i uzupełnij. Program z należytą poprawnością umożliwi wysłanie PIT online.

Odnośnik oraz okno eDeklaracje są proste w obsłudze, ich działanie jest szybkie i intuicyjne, a wyświetlane komunikaty jasne i czytelne.

Program PIT
Krok 1.
Kliknij przycisk [ e-deklaracje ] - zostanie utworzony zestaw e-deklaracji na podstawie formularzy wcześniej wypełnionych za pomocą Kreatora lub Aktywnych deklaracji. Zwracamy uwagę, że w przypadku gdy dana deklaracja roczna zawiera załączniki tworzony jest komplet deklaracji składający się z zeznania rocznego i wszystkich dołączonych do niego załączników.
Należy sprawdzić poprawność deklaracji i danych identyfikacyjnych oraz kwoty przychodu z zeznania za ubiegły rok podatkowy.
Krok 2.
Wyślij e-deklaracje za pomocą przycisku [ Wyślij e-deklaracje do Urzędu Skarbowego ] do systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów. Teraz oczekuj na sprawdzenie e-deklaracji i otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), co może trać od kilku minut do kilku godzin.
UWAGA. Jest bardzo zalecane, aby w ostatnim kroku wysyłki wydrukować raport, który zawiera numer referencyjny wysłanej e-deklaracji oraz dane autoryzacyjne.
Krok 3.
Kliknij przycisk [ Pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru]. Proces składania zeznania podatkowego z użyciem Internetu można uznać za pomyślnie zakończony, gdy w otrzymanym UPO brak informacji o błędach oraz nie ma informacji, że dokument jest w trakcie przetwarzania. Ma natomiast postać analogiczną jak w przykładzie obok => =>

Urzędowe Poświadczenie Odbioru - UPO

Po zaakceptowaniu rocznego zeznania podatkowego jest ono przekazywane do wskazanego w zeznaniu PIT 2019/2020 Urzędu Skarbowego

Generowane jest wówczas Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)* zawierające numer referencyjny złożonej eDeklaracji. Czas oczekiwania na UPO trwa od kilku minut do kilku godzin.

Jedynie prawidłowe UPO* jest potwierdzeniem złożenia przez podatnika i przyjęcia przez system eDeklaracje zeznania podatkowego PIT 2019/2020.

Program PIT
Numer Referencyjny.
W przypadku nie otrzymania prawidłowego UPO lub otrzymania komunikatu z błędem zostanie wyświetlona informacja z opisem dalszego postępowania.
W przypadku gdy wszystkie pola będą prawidłowo wypełnione, Ministerstwo Finansów nie będzie miało zastrzeżeń, ukaże się dokument UPO - zawierający między innymi:
- nazwę urzędu skarbowego, do którego została wysłana deklaracja
- imię i nazwisko podatnika
- jakie zeznania zostały wysłane
- identyfikator złożonego dokumentu
- datę wysyłki z godziną
- NIP / PESEL podatnika
Pogram PIT to prosta w obsłudze aplikacja do wypełniania zeznań podatkowych dostępna w wersji instalacyjnej.
Zawiera obszerny zbiór przepisów oraz ma wbudowane mechanizmy kontroli i kontekstowych podpowiedzi. Program ma wbudowaną bazę urzędów skarbowych.
W każdym miejscu programu jest dostępny podręczny kalkulator walut.
Wypełnioną deklarację możesz wysłać bezpośrednio z programu do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów lub wydrukować (na czystych kartkach lub oryginalnych formularzach).
Otrzymanie UPO i wydrukowanie go jest możliwe tylko, gdy e-deklaracja zostanie zaakceptowana przez system e-Deklaracji Ministerstwa Finansów. Jedynie prawidłowe UPO jest potwierdzeniem złożenia przez podatnika i przyjęcia przez system e-Deklaracji zeznania podatkowego. Dokument ten należy wydrukować i zachować.
* - Uwaga: Przesyłanie e PIT do Urzędu Skarbowego jest uzależnione od sprawności systemu eDeklaracje Ministerstwa Finansów.
W razie problemów z wysyłką lub otrzymania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), można wydrukować rozliczenie PIT 2019/2020 na czystych kartkach lub oryginalnych formularzach.
Pobierz Program - wyślij e-Deklaracje

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A