Proste i pewne rozliczenie PIT w 2023 oraz ulg i odliczeń podatkowych

Pamiętaj, że tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.
W sytuacji gdy rozliczenia dokonuje za Ciebie Urząd Skarbowy może nie dokonać wszystkich odliczeń i nie uwzględnić przysługujących Ci ulg, albowiem nie posiada stosownych informacji.

 • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
 • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
 • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
 • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pity5
Tutaj => Program PIT Online za 2023 rok. Wyślij PIT elektronicznie

Rozliczanie PIT elektronicznie - jak rozliczyć PIT przez internet? Podpis w eDeklaracje

Podatnicy coraz częściej składają eDeklaracje PIT przez internet. PIT przez internet, tak samo jak papierowy, musi być podpisany. Nie zawsze jednak wymagany jest podpis elektroniczny z certyfikatem.

Elektroniczne składanie ePIT nie zwalnia ze złożenia podpisu pod deklaracją. Co do zasady wysyłanie PIT za 2023/2024 online wiąże się z koniecznością opatrzenia deklaracji bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego. Jednak wysyłanie PIT elektronicznie nie zawsze musi być potwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym z certyfikatem.

O zdobycie takiego podpisu nie muszą zabiegać podatnicy będący osobami fizycznymi, dla których Ministerstwo Finansów przewidziało uproszczony sposób na rozliczenie PIT 2023/2024 przez internet. Istnieje alternatywa dla posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego zabezpieczonego kwalifikowanym certyfikatem. Podatnik może autoryzować swój PIT elektroniczne, podając określony w par. 5 pkt 2 rozporządzenia zestaw danych identyfikujących osobę składającą PIT elektronicznie bez podpisu.

Rozliczenie PIT 2023/2024 online wymaga:

 • PESEL lub NIP (w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz będących podatnikami VAT),
 • pierwsze imię,
 • nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • kwotę przychodu wykazane w odpowiednim zeznaniu rocznym za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym rozliczenie PIT elektronicznie jest przesyłane. Jeśli zeznanie roczne nie było w tym okresie składane, wtedy w celu weryfikacji podać należy wartość “0”. Pod uwagę bierzemy nie tylko rozliczenie PIT online, ale również w formie papierowej. Sposób złożenia deklaracji nie ma znaczenia.

Szybkie rozliczenie PIT 2023/2024

Rozlicz PIT 2024 Online »

Kwoty przychodów do wykazania przy wysyłce e PIT elektronicznie 2023 w 2024 roku

Wysyłka PIT elektronicznie w 2024 roku (zeznanie za 2023 rok) wymaga podania kwoty przychodu wykazanej w jednej z deklaracji PIT za 2020 rok:

 • Z pozycji 45 druku PIT 28 - zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2020.
 • Z pozycji 90 druku PIT 36 lub 141, jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2020 występuje jako małżonek.
 • Z pozycji 13 lub poz. 18 druku PIT 36L z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).
 • Z pozycji 64 druku PIT 37 albo kwotę z pozycji 95, jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako małżonek.
 • W pozycji 24 zeznania PIT 38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z kapitałów pieniężnych w roku podatkowym.
 • Z pozycji 20 zeznania PIT 39 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia nieruchomości w roku podatkowym 2020 (PIT-39).
 • Z pozycji 57 druku PIT 40 - rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika, sporządzonego przez pracodawcę.
 • Z pozycji 38 druku PIT 40A - rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy 2020.
Rozlicz PIT Online za 2023 szybko, bezpiecznie i wygodnie - w 10 minut!

Kto może rozliczyć PIT elektroniczne - ePIT bez podpisu?

Możliwość przesyłania wybranych deklaracji PIT przez internet bez bezpiecznego elektronicznego podpisu zabezpieczonego certyfikatem dotyczy wyłącznie osób fizycznych - zarówno przedsiębiorców, jak i podatników nieprowadzących działalności gospodarczej.

Dla pozostałych podmiotów – osób prawnych czy jednostek nieposiadających osobowości prawnej, elektroniczne rozliczanie PIT przez internet wiąże się z koniecznością posiadania bezpiecznego e-podpisu weryfikowalnego na podstawie ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Rozliczenie e PIT elektronicznie to najwygodniejsza forma rozliczenia z fiskusem, ale istnieje też alternatywne rozwiązanie – papierowe zeznanie podatkowe złożone w wersji deklaracji podatkowych podpisanych odręcznie.

Interaktywne formularze podatkowe - ePITy

Rozliczenie PIT 2023/2024 przez internet z każdym rokiem zdobywa nowych miłośników. Dlaczego? Coraz więcej deklaracji podatkowych jest dostępnych w formie elektronicznej. Składanie zeznań podatkowych PIT online jest promowane przez Ministerstwo Finansów. Programy do rozliczania PIT elektronicznie są oferowane przez MF i przez wiele firm.

Rozliczenie PIT 2023/2024 przez internet jest formą przyjazną podatnikowi, ponieważ oszczędza mu wiele cennego czasu. Podatnik może korzystać z podpowiedzi na każdym etapie wypełniania PIT 2023/2024. W internecie, na portalach podatkowych, w programach PIT można znaleźć wszystkie niezbędne informacje do wypełnienia zeznania podatkowego, skorzystania z ulg i odliczeń. Wystarczy jedynie zgromadzić podstawowe dane dotyczące podatnika: dane osobowe, identyfikator podatkowy, informacje o dochodach z rozliczanego roku podatkowego i dane o wysokości przychodu sprzed dwóch lat (dla ustalenia tożsamości i do podpisu elektronicznego).

Dostępne są interaktywne formularze, które pozwolą na wypełnienie i wysłanie do urzędu skarbowego deklaracji podatkowych w zakresie różnych rodzajów podatków:

 • VAT 7, VAT 7K, VAT 7D, VAP 1 – podatek od towarów i usług
 • PCC 3,PCC 3/A – podatek od czynności cywilnoprawnych
 • SD 3, SD 3/A, SD Z2 – podatek od spadków i darowizn
 • PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39 – podatek dochodowy
 • PIT 28, PIT 16, PIT 16A, PIT 19A – podatek zryczałtowany
 • PIT 4R, PIT 8AR, PIT 8C, PIT 11, PIT 40, IFT1/IFT 1R, IFT 3/IFT 3R– podatek dochodowy od osób fizycznych

 

Kiedy już wiesz, który PIT wybrać, jak wypełnić PIT i jak rozliczyć PIT przez internet, podpisując danymi autoryzującymi, możesz spokojnie przystąpić do złożenia deklaracji. Wysyłając PIT przez internet pamiętaj, że przy wyborze urzędu skarbowego, do którego kierujesz rozliczenie PIT 2023/2024 przez internet, obowiązują zasady takie same jak dla dokumentów składanych w tradycyjnej formie papierowej.

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A