Proste i pewne rozliczenie PIT w 2023 oraz ulg i odliczeń podatkowych

Pamiętaj, że tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.
W sytuacji gdy rozliczenia dokonuje za Ciebie Urząd Skarbowy może nie dokonać wszystkich odliczeń i nie uwzględnić przysługujących Ci ulg, albowiem nie posiada stosownych informacji.

  • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
  • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
  • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
  • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pity5
Tutaj Pobierz: Program PIT 2022. Otrzymaj szybko zwrot podatku!

Kiedy dostanę zwrot podatku w 2023 za rok 2022?

Rokroczne rozliczanie się z fiskusem jest obowiązkiem każdego podatnika. Terminy składania zeznań podatkowych wynikają z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i są różne dla poszczególnych deklaracji. W roku 2023, PIT-36, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za rok 2022 można składać od 15 lutego 2023 (poniedziałek) do piątku, 30 kwietnia 2023 r. Poniższy wpis pomoże uszeregować wiedzę, do kiedy otrzymasz zwrot podatku za bieżący rok.

Nadpłata podatku PIT – z czego wynika?

Zwrot pieniędzy z podatku jest najprzyjemniejszym momentem rocznych rozliczeń podatkowych. Czasem okazuje się, że możemy otrzymać wyższy zwrot, niż się spodziewaliśmy. Wyjaśnień należy szukać w przepisach: w art. 72 § 1 o ordynacji podatkowej za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego podatku lub kwoty pobranej od płatnika nienależnie albo w wysokości większej od należnej.

Nadpłata powstanie także w sytuacji zapłaty zobowiązania przez osobę trzecią lub spadkobiercę. Jeśli podatnik stwierdzi nadpłatę podatkową, musi złożyć wniosek o jej zwrot, określając wysokość nadpłaty i złożyć do Urzędu Skarbowego poprawioną deklarację podatkową. Nadpłatę można też przeksięgować na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych.

Zwrot podatku: przelewem na konto czy przekazem?

Ponieważ technologia postępuje do przodu, a znaczna część podatników preferuje rozliczanie się za pomocą elektronicznych deklaracji, korzyści ze zwrotu podatku na konto bankowe wcale nie powinny dziwić. Dlaczego? Ponieważ zwrot gotówki przekazem pocztowym jest związany z opłatami manipulacyjnymi, tj. opłatami pocztowymi (1% kwoty przekazu plus 5,2 zł).

Jeśli chcemy, by zwrot podatku wpłynął na konto bankowe, należy w deklaracji podać numer konta, co będzie jednoznaczne dla fiskusa, że naszą wolą jest, by zwrot pieniędzy przekazano przelewem, a nie przekazem pocztowym. Warto zadbać o aktualne dane rachunku bankowego, ponieważ błędny numer konta może wpłynąć na opóźnienia w zwrocie podatku. Wiesz już, jakie są sposoby zwrotu podatku, czas więc odpowiedzieć na pytanie, kiedy nastąpi zwrot podatku PIT?

Zobacz również: Jak rozliczyć PIT?

Kiedy otrzymam zwrot z podatku?

Podatnicy mogą spodziewać się zwrotu pieniędzy z PIT-ów w następujących terminach:

  • w ciągu 90 dni (3 miesiące) od daty poprawnego złożenia deklaracji w przypadku składania jej w tradycyjnej, papierowej formie;
  • 45 dni od elektronicznego złożenia zeznania podatkowego;
  • 30 dni (1 miesiąc) w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny.

Zastanawiając się, do kiedy jest zwrot podatku i kiedy otrzymamy rozliczenie, trzeba oczywiście wziąć pod uwagę jeszcze sam fakt przewagi Internetu nad tradycyjną formą wypełniania deklaracji. Nie powinno być już dla nas zaskoczeniem, że wysyłanie do US deklaracji online przynosi znaczne korzyści.

Można liczyć, że automatycznie znacznie szybciej znajdziemy na swoich kontach zwrot podatku i nadpłatę. Z wcześniejszych raportów wynika, że w 2019 r. urzędy skarbowe rozliczały PIT-y w rekordowym czasie - średnio 14 dni!

Opóźnienia w zwrocie podatku – o czym mamy pamiętać?

Minął ustawowy termin wypłaty zwrotu podatku, a Urząd Skarbowy jeszcze nie zwrócił kwoty? Zauważmy, że bardzo dużo mówi się o negatywnych konsekwencjach dla podatnika, który nie złoży rocznego zeznania w terminie. Fiskusa też obowiązują przepisy.

Przyczyną opóźnienia w zwrocie nadpłaconego podatku może być zmiana numeru konta bankowego i niepoinformowanie o tym US. Jeśli zaś zeznanie zostało wysłane pocztą, być może list nie dotarł do urzędu (warto zawsze zachować potwierdzenie nadania listu).

Istnieją też inne powody, dla których na koncie ciągle nie ma zwrotu podatku, np. niezapłacone kary. Sprawdź więc, czy w szufladzie nie leży jakiś zapomniany mandat i czy kwota nie została wcześniej wysłana na inne twoje konto.

Nadal nie mam zwrotu podatku - co robić w takiej sytuacji?

Jeśli jest już okolica lipca, a ty wciąż głowisz się, kiedy dostaniesz zwrot podatku, to musisz wiedzieć, że na ostateczny termin otrzymania zwrotu wpływa jeszcze złożenie ewentualnej korekty zeznania podatkowego.

Wówczas US ma kolejne 2 miesiące czasu od dostarczenia jej, a nie od dnia złożenia formularza PIT. Jeśli zaś US spóźnił się z terminem zwrotu i nie potrafi wyjaśnić, jaka jest tego przyczyna, od dnia następnego po upływie terminu wypłaty podatnikowi przysługują odsetki za zwłokę (8%).

W każdym jednak przypadku warto sprawdzić telefonicznie we właściwej jednostce US, kiedy konkretnie otrzymam zwrot podatku i uzyskać informacje, z czego wynikają ewentualne problemy.

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A