Proste i pewne rozliczenie PIT w 2023 oraz ulg i odliczeń podatkowych

Pamiętaj, że tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.
W sytuacji gdy rozliczenia dokonuje za Ciebie Urząd Skarbowy może nie dokonać wszystkich odliczeń i nie uwzględnić przysługujących Ci ulg, albowiem nie posiada stosownych informacji.

  • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
  • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
  • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
  • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pity5
Tutaj => Program PIT Online za 2023 rok

Aktualny, bezpieczny i darmowy program do rozliczenia PIT 2023/2024

Rozliczenie PIT 2023/2024 przez internet polecamy zrobić za pomocą dedykowanego programu. Darmowy program PIT 2023 dostępny jest na wielu portalach podatkowych. Ale czy rozliczenie PIT 2023/2024 z programem jest bezpieczne?

Program z certyfikatami

Rozliczenie PIT 2023/2024 online budzi u części podatników obawy o bezpieczeństwo przesyłanych danych. Jeżeli chcesz mieć pewność, że program do rozliczania PIT 2023/2024 odpowiednio zabezpiecza Twoje dane i informacje wykorzystane do rozliczenia podatku, musisz przede wszystkim wybrać program do rozliczenia PIT 2023/2024 z odpowiednimi zabezpieczeniami i wysokiej jakości certyfikatami.

Szybkie rozliczenie PIT 2023/2024

Rozlicz PIT 2024 Online »

Zabezpieczenia systemu e-Deklaracje

Program do rozliczania PIT 2023/2024 zintegrowany jest z ministerialnym systemem e-Deklaracje. Program wysyła PIT 2023/2024 do urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu e-Deklaracje, który zabezpiecza transmisję danych. Dla bezpieczeństwa podatnik składający zeznanie podatkowe przez Program PIT 2023 jest weryfikowany podpisem elektronicznym lub w uproszczonej wersji zestawem tzw. “danych autoryzujących”. Program do PIT 2023/2024 większość tych danych umieszcza w odpowiednich rubrykach formularzy (identyfikator podatkowy NIP albo PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia), a ostatni element zestawu podajemy przed wysłaniem PIT online - jest to kwota przychodu wykazana w deklaracji złożonej w poprzednim roku lub zero, gdy nie składaliśmy żadnej deklaracji ani elektronicznie ani w formie papierowej. Mało prawdopodobne, aby te dane, a szczególnie wymagana kwota przychodu sprzed dwóch lat, były znane osobom postronnym. Dzięki temu ryzyko złożenia PIT przez osoby niepowołane - przez Program PIT 2023 - spada do minimum.

Do komunikacji między podatnikiem wysyłającym przez program rozliczenie PIT 2023/2024 podpisane „danymi autoryzującymi" a systemem e-Deklaracje wykorzystany jest szyfrowany kanał, który uniemożliwia podsłuch przekazywanych danych. Dotyczy to również korekty dokumentów.

Rozliczenie PIT 2023/2024 przygotowane przez program do deklaracji PIT 2023/2024 zostanie przetworzone przez system e-Deklaracje i bezpiecznie przesłane bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego.

Bezbłędne i terminowe złożenie zeznania

Podatnicy rozliczający deklaracje PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39, PIT 16A, PIT 19A mają do dyspozycji darmowy program do PIT 2023/2024, dzięki któremu złożą zeznanie podatkowe bez błędów, jakie często popełniane są na odręcznie wypełnianych formularzach. Darmowy Program PIT 2023 sprawdza na każdym etapie wypełniania i dlatego wszystkie wymagane pola są poprawnie wypełnione. Po wypełnieniu formularzy PIT 2023/2024 program wykonuje wszystkie obliczenia z zastosowaniem obowiązujących reguł, z uwzględnieniem kwot wolnych od podatku, limitów, stawek podatkowych itd., dzięki czemu masz gwarancję poprawnie obliczonego podatku.

Zeznania podatkowe PIT 2023/2024 warto złożyć w określonych ustawowo terminach, ponieważ nawet niewielkie nieuzasadnione spóźnienie grozi sankcjami karno-skarbowymi. Na przesłanie PIT elektronicznie do urzędu skarbowego przez program masz nieco więcej czasu, ponieważ rozliczenie PIT 2023/2024 online możesz przesłać przez 24 godziny na dobę – w dniu ustawowego terminu (31 stycznia albo 30 kwietnia) jest to możliwe prawie do północy.

Bezpłatny, bezpieczny, sprawdzony przez miliony podatników:
rozlicz PIT Online za 2023 »

UPO - potwierdzenie złożenia PIT online

Z urzędu skarbowego otrzymamy online Urzędowe Poświadczenie Odbioru. UPO możemy pobrać dopiero po otrzymaniu z systemu e-Deklaracje statusu “200” dla wysyłanych przez nas dokumentów. Status “200” potwierdza poprawność dokumentu.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru jest dokumentem potwierdzającym, że nasz PIT 2023/2024 bezpiecznie dotarł do urzędu skarbowego. Należy je przechowywać przez okres pięciu lat, licząc od końca roku, w którym składamy deklarację.

Program PIT 2023. Identyfikator podatkowy

Przez wiele lat podatnicy wypełniając roczne zeznanie podatkowe, w rubryce identyfikator podatkowy wpisywali numer identyfikacji podatkowej - NIP.

Od 1 września 2011 roku jako identyfikator podatkowy wprowadzony został również numer PESEL.

Rejestr PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) obejmuje obywateli polskich oraz cudzoziemców zamieszkujących na terenie RP. Każdy wpis w rejestrze jest określany unikatowym 11-cyfrowy symbolem numerycznym jednoznacznie identyfikującym osobę fizyczną.

Osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, a więc posiadające taki numer identyfikujący, w deklaracjach podatkowych PIT 2023/2024 wpisują numer PESEL jako swój identyfikator podatkowy, w trzech przypadkach.

  1. Nie prowadzą działalności gospodarczej.
  2. Nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
  3. Nie są płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Natomiast w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu – prowadzący działalność gospodarczą, podatnicy podatku od towarów i usług, płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za ubezpieczonego pracownika – obowiązującym numerem identyfikacji podatkowej pozostaje NIP.

Celem takiego rozróżnienia identyfikatorów było przede wszystkim uproszczenie formalności związanych z różnego rodzaju rozliczeniami podatkowymi, rozróżnienie podatników “zwykłych”, czyli nieprowadzących działalności gospodarczej i przedsiębiorców. Osoby posługujące się numerem PESEL w celach podatkowych nie muszą też podawać numeru NIP w różnych innych dokumentach poza podatkowymi, jak np.: umowa o pracę, zlecenie, dzieło, dokumentacja medyczna, zwolnienia lekarskie.

Podatnicy chcąc wypełnić prawidłowo formularz zeznania podatkowego PIT 2023/2024 muszą zapoznać się z ustaleniami ustawodawcy, aby wpisać właściwy identyfikator podatkowy na deklaracji.

W przypadku składania korekty deklaracji podatnik powinien użyć takiego identyfikatora podatkowego, jaki wpisał w deklaracji korygowanej bez względu na to, jaki obecnie go obowiązuje.

Podatnicy korzystający z Programu PIT 2023 i wysyłający dokumenty do systemu podatkowego w formie elektronicznej muszą posiadać identyfikator podatkowy PESEL lub NIP. Przy wypełnianiu PIT 2023/2024 program wymusi wpisanie właściwego identyfikatora. W internecie można wyszukać darmowy program, z którym rozliczenie PIT 2023/2024 będzie łatwe, szybkie i bezpieczne – sprawdź tutaj.

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A