Program PIT 2017. Identyfikator podatkowy

Przez wiele lat podatnicy wypełniając roczne zeznanie podatkowe w rubryce identyfikator podatkowy wpisywali numer identyfikacji podatkowej - NIP.

Od 1 września 2011 roku jako identyfikator podatkowy wprowadzony został również numer  PESEL.

Rejestr PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) obejmuje obywateli polskich oraz cudzoziemców zamieszkujących na terenie RP. Każdy wpis w rejestrze jest określany unikatowym 11-cyfrowy symbolem numerycznym jednoznacznie identyfikującym osobę fizyczną.

Osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, a więc posiadające taki numer identyfikujący, w deklaracjach podatkowych wpisują numer PESEL jako swój identyfikator podatkowy, jeżeli:

- nie prowadzą działalności gospodarczej,

- nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług

- nie są płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

Natomiast w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub są płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za ubezpieczonego pracownika, obowiązującym numerem identyfikacji podatkowej nadal pozostaje  NIP

Celem takiego rozróżnienia identyfikatorów było przede wszystkim uproszczenie formalności związanych z różnego rodzaju rozliczeniami podatkowymi, rozróżnienie podatników “zwykłych”, czyli nie prowadzących działalności gospodarczej i przedsiębiorców. Osoby posługujące się numerem PESEL w celach podatkowych nie muszą też podawać numeru NIP w różnych innych dokumentach poza podatkowymi, jak np. umowa o pracę, umowa zlecenie, o dzieło lub w dokumentach medycznych, zwolnieniach lekarskich.

Podatnicy chcąc wypełnić prawidłowo formularz zeznania podatkowego muszą zapoznać się z ustaleniami ustawodawcy, aby wpisać właściwy identyfikator podatkowy na deklaracji.

W przypadku składania korekty deklaracji podatnik powinien użyć takiego identyfikatora podatkowego, jaki wpisał  w deklaracji korygowanej bez względu na to, jaki obecnie go obowiązuje.

Podatnicy korzystający z programu pit 2017 i wysyłający dokumenty do systemu podatkowego w formie elektronicznej muszą posiadać identyfikator podatkowy PESEL lub NIP. Przy wypełnianiu pit 2017 program wymusi wpisanie właściwego identyfikatora. W internecie można wyszukać darmowy program pit 2017.

  • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
  • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
  • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
  • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pity5

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A