Pobierz Program PIT 2017 - Bezpieczny i Darmowy Program do Rozliczenia PIT za 2017

Do rozliczenia podatkowego przez internet wykorzystujemy program do rozliczania pitów 2017. Darmowy program PIT 2017 dostępny jest na wielu portalach podatkowych. Czy rozliczenie PIT z programem jest bezpieczne?

Program z certyfikatami

Niektórzy podatnicy nie rozliczają pitów online z obawy o bezpieczeństwo przekazywanych danych. Jeżeli chcemy mieć pewność, że program do rozliczeń PIT 2017 zapewni bezpieczeństwo naszych danych i informacji wykorzystanych do rozliczenia podatku, nie będą one dostępne osobom postronnym, musimy przede wszystkim wybrać program do rozliczenia PIT 2017 z odpowiednimi zabezpieczeniami i wysokiej jakości certyfikatami. Program do pitów 2017 z dobrym zabezpieczeniem wszystkie dane udostępnia jedynie po weryfikacji podatnika.

Zabezpieczenia systemu e-Deklaracje

Program do rozliczania pit 2017 zintegrowany jest z ministerialnym systemem e-Deklaracje. PITY 2017 program wysyła do urzędu skarbowego za pośrednictwem tego systemu e-Deklaracje, który zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych. Dla bezpieczeństwa podatnik składający zeznanie przez program pity 2017 jest weryfikowany podpisem elektronicznym lub w uproszczonej wersji zestawem tzw. “danych autoryzujących”. Program do pitu wiekszość tych danych umieszcza w odpowiednich rubrykach formularzy (identyfikator podatkowy NIP albo PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia), a ostatni element zestawu podajemy przed wysłaniem pit internetowo - jest to kwota przychodu wykazana w deklaracji złożonej w poprzednim roku lub zero, gdy nie składaliśmy żadnej deklaracji ani elektronicznie ani w formie papierowej. Mało prawdopodobne, aby te dane, a szczególnie wymagana kwota przychodu sprzed dwóch lat, były znane osobom postronnym. Dzięki temu ryzyko złożenia PIT przez osoby niepowołane - przez program PIT 2017 - spada do minimum.

Do komunikacji pomiędzy podatnikiem wysyłającym przez program rozliczenie pit 2017 podpisane „danymi autoryzującymi", a systemem e-Deklaracje wykorzystany jest szyfrowany kanał, który uniemożliwia podsłuch przekazywanych danych. Dotyczy to również korekty dokumentów.

Deklaracja PIT sprządzona przez program do rozliczania pit za 2017 zostanie przetworzona przez system e-Deklaracje i bezpiecznie przesłana bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego.

Bezpłatny, bezpieczny, sprawdzony przez miliony podatników:
Pobierz Darmowy Program PIT 2017.

Bezbłędne i terminowe złożenie zeznania

Podatnicy rozliczający deklaracje PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT- 39, PIT-16A, PIT-19A mają do dyspozycji darmowy program do pit 2017 dzięki któremu złożą zeznanie bez błędów, jakie często popełniane są na odręcznie wypełnianych formularzach. PIT 2017 darmowy program sprawdza na każdym etapie wypełniania i dlatego wszystkie wymagane pola są poprawnie wypełnione. Po wypełnieniu formularzy PIT 2017 program wykonuje wszystkie obliczenia z zastosowaniem obowiązujących reguł, z uwzględnieniem kwot wolnych od podatku, limitów, stawek podatkowych itd. dzięki czemu możemy mieć gwarancję poprawnie obliczonego podatku.

Zeznania podatkowe powinniśmy złożyć w określonych ustawowo terminach, gdyż nawet niewielkie nieuzasadnione spóźnienie zagrożone jest sankcjami karno skarbowymi. Na przesłanie PIT do urzędu skarbowego elektronicznie przez program do pitów 2017 mamy nieco więcej czasu, bo możemy przesłać pit w dogodnym dla nas momencie w ciągu całej doby i we wszystkie dni tygodnia, a w ostatnim dniu ustawowego terminu (31 stycznia albo 30 kwietnia) jest to możliwe prawie do północy.

UPO - potwierdzenie złożenia PIT online

Z urzędu skarbowego online otrzymamy Urzędowe Poświadczenie Odbioru. UPO możemy pobrać dopiero po otrzymaniu z systemu e-Deklaracje statusu “200” dla wysyłanych przez nas dokumentów. Status “200” potwierdza poprawność przetwarzania dokumentu.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru jest dokumentem potwierdzającym, że nasz PIT bezpiecznie dotarł do urzędu skarbowego. Należy je przechowywać przez okres pięciu lat licząc od końca roku w którym składamy deklarację jako dowód złożenia zeznania.

Program PIT 2017. Identyfikator podatkowy

Przez wiele lat podatnicy wypełniając roczne zeznanie podatkowe w rubryce identyfikator podatkowy wpisywali numer identyfikacji podatkowej - NIP.

Od 1 września 2011 roku jako identyfikator podatkowy wprowadzony został również numer  PESEL.

Rejestr PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) obejmuje obywateli polskich oraz cudzoziemców zamieszkujących na terenie RP. Każdy wpis w rejestrze jest określany unikatowym 11-cyfrowy symbolem numerycznym jednoznacznie identyfikującym osobę fizyczną.

Osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, a więc posiadające taki numer identyfikujący, w deklaracjach podatkowych wpisują numer PESEL jako swój identyfikator podatkowy, jeżeli:

- nie prowadzą działalności gospodarczej,

- nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług

- nie są płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

Natomiast w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub są płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za ubezpieczonego pracownika, obowiązującym numerem identyfikacji podatkowej nadal pozostaje  NIP

Celem takiego rozróżnienia identyfikatorów było przede wszystkim uproszczenie formalności związanych z różnego rodzaju rozliczeniami podatkowymi, rozróżnienie podatników “zwykłych”, czyli nie prowadzących działalności gospodarczej i przedsiębiorców. Osoby posługujące się numerem PESEL w celach podatkowych nie muszą też podawać numeru NIP w różnych innych dokumentach poza podatkowymi, jak np. umowa o pracę, umowa zlecenie, o dzieło lub w dokumentach medycznych, zwolnieniach lekarskich.

Podatnicy chcąc wypełnić prawidłowo formularz zeznania podatkowego muszą zapoznać się z ustaleniami ustawodawcy, aby wpisać właściwy identyfikator podatkowy na deklaracji.

W przypadku składania korekty deklaracji podatnik powinien użyć takiego identyfikatora podatkowego, jaki wpisał  w deklaracji korygowanej bez względu na to, jaki obecnie go obowiązuje.

Podatnicy korzystający z programu pit 2017 i wysyłający dokumenty do systemu podatkowego w formie elektronicznej muszą posiadać identyfikator podatkowy PESEL lub NIP. Przy wypełnianiu pit 2017 program wymusi wpisanie właściwego identyfikatora. W internecie można wyszukać darmowy program pit 2017.

  • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
  • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
  • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
  • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pity5

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A