Program PIT 2018

Niniejsza wersja Programu została wykonana przez firmę Formsoft sp.k w ramach upowszechniania merytorycznych treści "Projektu Mikroporady.pl - pomoc w zarządzaniu mikro firmą" skierowanego do mikro i małych przedsiębiorców, i realizowanego przez Organizację Pożytku Publicznego: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, której KRS: 0000318482 wpisany w formularzach wskazuje Akademię Liderów, jako beneficjenta 1% podatku odpisu podatkowego bez możliwości edytowania , zmiany oraz braku swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego. Przygotowanie programu zostało sfinansowane ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (Znowelizowana Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z jej art. 27c. Dz.U.2014.1118 znowelizowana dnia 2016.11.18)

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest dla nas najwyższym priorytetem.

Program PIT 2018 jest w pełni bezpieczny w zakresie ochrony danych osobowych.

Dane wprowadzane do programu znajdują się tylko i wyłącznie na komputerze użytkownika. Dane te nie są zapisywane na żadnym serwerze, nie są sprzedawane bądź udzielane osobom postronnym. Tylko i wyłącznie użytkownik ma wgląd do swoich danych, które może zapisać na swoim komputerze.

Dane zapisywane w wersji on-line są szyfrowane i zabezpieczone hasłem i zapisywane także tylko na komputerze użytkownika.

Zakres działania programu

 • Przepisanie kwot z PIT-11 i automatyczne utworzenie rocznej deklaracji podatkowej,
 • Stworzenie deklaracji za pomocą kreatora,
 • Ręczne wypełnianie deklaracji,
 • Wydruk gotowych deklaracji,
 • Wysłanie e-deklaracji
 • Drukowanie przelewu do urzędu skarbowego.

Niektóre cechy

 • Intuicyjny,
 • Elastyczny przy tworzeniu deklaracji,
 • Rzetelny,
 • Sprawdza prawidłowość deklaracji i sugeruje poprawki,
 • Zawiera obszerną dokumentację, zbiór przepisów i porad
 • Posiada wbudowane mechanizmy kontroli i kontekstowych podpowiedzi.

Materiały źródłowe

Program powstał w oparciu o materiału źródłowe:

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.,
 • www.mf.gov.pl,
 • www.pit.pl,
 • www.gazetaprawna.pl,

Wersja instalacyjna Programu PIT

Do zainstalowania na komputerze z systemem operacyjnym z rodziny Windows.

 • zapis danych - w wersji instalacyjnej następuje do bazy danych w Programie.
 • lokalizacja Programu - w wersji instalacyjnej zainstalowany musi być na komputerze użytkownika.
 • podpis elektroniczny - tylko wersja instalacyjna dla biur rachunkowych posiada możliwość podpisu deklaracji szyfrowanym podpisem elektronicznym.
 • czas nieaktywności użytkownika - w Programie w wersji instalacyjnej można pracować dowolnie długo robiąc nieograniczone czasowo przerwy bez jakiejkolwiek aktywności.
 • wydruk deklaracji - w Programie w wersji instalacyjnej gotowe deklaracje można bezpośrednio wysłać i wydrukować na drukarce.

Należy zwrócić uwagę na to, że Program PIT 2018 posiada ochronę przed skasowaniem wprowadzonych danych - przy próbie zamknięcia Programu wysyłane są stosowne komunikaty, aby wprowadzone dane zapisać. Pozwala to ustrzec przed niepotrzebnym, ponownym wprowadzaniem danych.

O Programie

Program PIT 2019

Program PIT 2018 to rekomendowane i najlepsze narzędzie do sporządzenia rocznych zeznań podatkowych w sposób szybki i łatwy dla każdego.

Formsoft sp.k jest cenionym na rynku producentem programów księgowo-podatkowych. Na bazie doświadczenia w programach księgowych stworzony jest Program PIT 2018.

Program PIT 2018 przeznaczony jest dla wszystkich osób fizycznych opodatkowanych podatkiem dochodowym - pracowników z różnych tytułów zatrudnienia, osób prowadzących działalność gospodarczą, osób osiągających przychody z zagranicy a także osób opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym.

Umożliwia rozliczenie się z Fiskusem indywidualnie, wspólnie z małżonkiem a także w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Przejrzysty układ programu, dodatkowe wyjaśnienia zawarte w jego treści i sposób wypełniania "krok po kroku", będą dla Państwa pomocą przy przygotowaniu zeznania podatkowego za ostatni rok podatkowy. Dzięki temu programowi w prosty sposób możliwe będzie wypełnienie deklaracji podatkowych i rozliczenie się z Fiskusem.

Program PIT 2018 przeprowadzi każdego podatnika szybko i bezpiecznie przez gąszcz przepisów podatkowych. Pozwoli na oszczędność czasu i nerwów przy samodzielnym, ręcznym wypełnianiu deklaracji podatkowych. Za pomocą paru kliknięć myszką otrzymają Państwo gotowy zestaw deklaracji podatkowych gotowych do wydrukowania lub przesłania drogą elektroniczną.

Program PIT 2018:

 • daje użytkownikowi dwie drogi sporządzenia zeznania podatkowego - za pomocą kreatora lub aktywnych deklaracji,
 • kreator deklaracji pozwala w prostych przypadkach utworzyć zeznanie podatkowe po udzieleniu odpowiedzi na parę pytań,
 • aktywne deklaracje pozwalają użytkownikom zaawansowanym oraz mającym skomplikowaną sytuację podatkową utworzyć zeznanie podatkowe ręcznie wypełniając deklarację,
 • obsługuje nieograniczoną liczbę podatników,
 • posiada wygodną bazę podatników - raz wpisany podatnik może być importowany w kolejnych latach, nie trzeba go powtórnie wpisywać,
 • po wprowadzeniu podatnika, automatycznie przenosi dane podatników do wszystkich deklaracji i załączników,
 • dla większości podatników otrzymujących od pracodawcy PIT-11 utworzenie zeznania podatkowego ogranicza się do przepisania kwot z otrzymanej deklaracji,
 • jako jedyny posiada prawdziwy kreator, który prowadzi użytkownika przez całość zeznania podatkowego systemem "krok po kroku" - inne programy po zadaniu kilku prostych pytań pozostawiają użytkownika sam na sam z formularzami i problemami,
 • oprócz 8 typów deklaracji rozliczeniowych (PIT-28, -36, -36L, -37, -38, -39) i 7 rodzajów załączników (PIT-B, -D, -O, -2K, -M, -ZG, -Z) zawiera wzór formularzy ZAP-3, NIP-2, NIP-7 wraz z załącznikami NIP-2A, NIP-B, NIP-C, NIP-D,
 • sprawdza prawidłowość deklaracji i sugeruje poprawki,
 • pilnuje określonych limitów,
 • wysyła e-deklaracje,
 • zawiera obszerną dokumentację, zbiór przepisów oraz wbudowane mechanizmy kontroli i kontekstowych podpowiedzi,
 • drukuje przelewy do urzędu skarbowego,
 • posiada aktualne bazy urzędów skarbowych,
 • jest rzetelny i wiarygodny, ponieważ tworzony jest przez firmę zajmującą się od kilkunastu lat systemami księgowo-podatkowymi zgodnie z normami ISO 9001,
 • posiada automatyczną aktualizację wersji - w przypadku połączenia komputera z Internetem program aktualizuje się do najnowszej wersji,
 • istnieje możliwość zapisu deklaracji do pliku PDF.

Należy pamiętać, że niniejszy program służy jedynie jako pomoc przy przygotowywaniu zeznań podatkowych. Jest jedynie narzędziem a nie doradcą podatkowym czy księgowym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy sytuacji skomplikowanych i złożonych, prosimy zasięgać rad doświadczonych doradców, księgowych lub w urzędzie.

Korzystanie z niniejszego programu nie daje prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec producenta programu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w przygotowaniu zeznania podatkowego.

Zakres działania programu

Zdecydowanie, im program posiada więcej możliwości tym lepiej. Program dłużej obecny na rynku jest stale rozbudowywany, co wynika z gromadzenia w nim doświadczeń producenta i użytkowników.

Program PIT 2018 dedykowany jest dla wszystkich osób fizycznych opodatkowanych podatkiem dochodowym i zryczałtowanym. Obsługuje nieograniczoną ilość podatników. Może wygenerować zeznanie podatkowe na podstawie odpowiedzi na parę pytań lub w najprostszym przypadku po wprowadzeniu kwot z PIT-11. Może także dla wprawionych podatników ze skomplikowaną sytuacją podatkową udostępnić puste formularze do samodzielnego wypełnienia. Ma rozbudowaną pomoc, system podpowiedzi, kontroluje i sprawdza poprawność wypełniania deklaracji. Z każdym rokiem program wzbogacany jest o nowe, dodatkowe funkcjonalności.

Obecność na rynku i ilość użytkowników

Im dłużej dany program jest na rynku i ma więcej użytkowników tym jest lepszy, bardziej niezawodny i dostosowany do wielu różnych specyficznych uwarunkowań.

Program PIT 2018 istnieje na rynku od 2008 roku. Z każdym rokiem rośnie liczba użytkowników rozliczających się z Fiskusem za pomocą tegoż programu.

Pierwsze wrażenia przy instalacji

Program PIT 2018 jest intuicyjny i przyjazny dla użytkownika. Zarówno instalacja jak i użytkowanie programu nie nastręcza żadnych trudności nawet osobom niezbyt biegle posługujących się komputerem.

Więcej szczegółów można znaleźć w Instalacja i uruchomienie

Jeżeli użytkownik nie chce instalować programu na komputerze może sięgnąć po wersję on-line programu i wygenerować swojego pita w przeglądarce internetowej.

Pierwsze wrażenia z pracy z programem

Użytkownik ma prawo oczekiwać, że program będzie go wspierał w bieżącej pracy, a jego układ będzie odzwierciedleniem jego potrzeb. Wszystkie elementy powinny być łatwo i szybko dostępne (bez nadmiaru klikania), a ekrany czytelne i przejrzyste. Powinien być na tyle elastyczny, aby dzięki opcjom można go było dostosować do własnej specyfiki. Dobry system jest tak zaprojektowany, że rzadziej używane elementy, choć stale dostępne nie przysłaniają zadań pierwszoplanowych.

Program PIT 2018 mimo dużej ilości funkcji i możliwości jest bardzo prosty w obsłudze. Dostosowuje się niemal automatycznie do specyfiki podatkowej użytkownika.

Rekomendacje

Opinie osób zawodowo związanych z księgowością i podatkami pozwalają potencjalnym użytkownikom wybrać najlepszy program do rozliczeń podatkowych spośród wielu oferowanych na rynku.

Logo

O niezawodności i poprawności podatkowej Programu PIT świadczy rekomendacja Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Program PIT 2018 jako jedyny w Polsce otrzymał taką rekomendację.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków. Powstało nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków, a także Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym.

PTE jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów (The International Economic Association).

Logo

Kancelaria Podatkowa "KWARTET" s.c. Leszek Knapczyk, Andrzej Kopiec zweryfikowała program do rozliczeń rocznych PIT FORMAT autorstwa firmy Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT pod względem formalnym oraz zgodności z przepisami w zakresie podatkowym.

PIT FORMAT został pozytywnie zaopiniowany.

Program zawiera pełny i kompletny zestaw formularzy podatkowych oraz załączników zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1331).

Program umożliwia wprowadzenie danych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia deklaracji podatkowych, prawidłowo oblicza ulgi i odliczenia. Aplikacja PIT FORMAT została wyposażona w bardzo wydajny system wysyłki e-deklaracji podatkowych, co znacznie przyspiesza proces dostarczenia deklaracji do właściwych US.

Opinie

Oprócz osób zawodowo zajmujących się księgowością i podatkami istotną rolę z punktu widzenia potencjalnego użytkownika pełnią opinię osób i instytucji, które do tej pory użytkowały program. Program PIT 2018 jest od początku wykorzystywany przez duże organizacje pożytku publicznego, które udostępniają go swoim sympatykom.

Oto co napisali o nas inni.

Logo

"Jest to bardzo dobre i pomocne narzędzie do pozyskania funduszy z 1% (...) będzie można w prosty, łatwy i wygodny sposób rozliczyć się z fiskusem, bez nerwów i stresów."
Aleksandra Rezunow, Członek Zarządu Polska Akcja Humanitarna

Logo

"W trakcie naszej współpracy, doświadczyliśmy zarówno bardzo wysokich kompetencji merytorycznych i technicznych, jak i pełnego zrozumienia specyfiki naszej działalności."
ks. Marek Kidoń, dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Logo

"Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić Program PIT 2018 firmy FORMAT jako profesjonalne i przyjazne narzędzie do obliczania PITów, a jego producenta jako solidnego i rzetelnego partnera."
Rafał Mandel, Dyrektor działu Biznes i Finanse

Logo

"Wyrażamy swoje zadowolenie: jest to profesjonalny system do sporządzania rocznych zeznań podatkowych."
Tadeusz Cieplik, Prezes Stowarzyszenia

Wymagania sprzętowe

Program pracuje w środowisku Windows.

Jedynym wymaganiem dotyczącym komputera jest zainstalowany i sprawnie działający na nim system Windows (2000, NT, XP, Vista, 7, 8).

Nie ma specjalnych wymagań, co do procesora, choć dla zachowania właściwego tempa prac zalecane jest Pentium powyżej 1 GHz.

Zalecana pamięć operacyjna 512 MB RAM.

Optymalna rozdzielczość ekranu: 1024x768. Przy ustawieniu mniejszej rozdzielczości widoki formularzy nie będą się mieścić w całości na ekranie. Ustawienie kolorów High Color (16 bitów) lub wyższe.

Cały system po zainstalowaniu zajmuje ok. 15 MB na dysku.

Instalacja i uruchomienie

Cechą programu PIT w wersji instalacyjnej jest to, że nie "rozprzestrzenia" się podczas instalacji po dysku i systemie operacyjnym. Wszystko, co jest związane z programem znajduje się całkowicie i wyłącznie w jednym folderze, w którym zalecono wykonanie instalacji. Na życzenie użytkownika na pulpicie i w menu Start może być założona ikona uruchamiająca program.

Program instalowany jest w folderze proponowanym przez instalator lub w dowolnym innym podanym przez użytkownika. Zainstalowane tam pliki stanowią całość systemu i dla jego prawidłowego działania żaden z nich nie może być usuwany lub zmieniany.

Drukarka

Ponieważ wydruki odbywają się w trybie graficznym zalecane są drukarki atramentowe lub laserowe.

Wydruki na drukarkach igłowych są wykonywane, ale czas wydruku jest dłuższy, głośny i niższej jakości.

Instalacja

Instalacja programu polega na uruchomieniu pliku Instaluj_PIT_Format_2016.exe. Wyświetlone wtedy zostaje okno instalatora.

Instalator sam zaproponuje nazwę folderu, w którym zainstalowany zostanie program. Wciskając: [Przeglądaj] możemy jednak określić dowolne miejsce na dysku, w którym chcemy zainstalować program, w tym także podać nazwę nowego, nieistniejącego jeszcze folderu.

Następnie możemy zaznaczyć, czy chcemy, aby podczas instalacji założono na pulpicie i w menu Start ikony uruchamiające program. Domyślnie jest to zaznaczone i zalecane.

Wciskamy [Dalej]. W przypadku, gdy instalator ma wątpliwości, co do wybranego miejsca instalacji wysyła stosowne komunikaty. Niezalecana jest zwłaszcza instalacja w miejscu, gdzie znajdują się już pliki innych programów. Może to powodować konflikt ich działania lub nawet uszkodzenie.

Następny krok [Dalej] wyświetla okienko z napisem Gotowy do instalacji, które zawiera podsumowanie naszego wyboru, a wciśnięcie: [Instaluj] spowoduje zainstalowanie programu.

Uwaga! W czasie instalacji stale dostępny jest przycisk: [Wstecz], który anuluje ustalenia w danym okienku i powraca do okienka poprzedniego. Nie ma więc obawy, że zbyt pochopnie dokonamy instalacji.

Uruchomienie

Program uruchamiamy korzystając z ikony na pulpicie lub ikony w menu systemowym Start. Możemy też uruchomić go z menu: Start – Programy lub z Eksploratora Windows lub Mój komputer znajdując folder programu i plik aplikacji.

To, gdzie program jest zainstalowany możemy sprawdzić klikając prawym klawiszem myszki na wyżej wspomniane ikony i wybierając: Właściwości.

Jak Korzystać z pomocy

Program wyposażony jest w bardzo szczegółowy podręcznik w formie podpowiedzi ekranowej. Zawiera nie tylko wiadomości o technicznej obsłudze programu, ale też omówiono i przedyskutowano w nim trudniejsze zagadnienia merytoryczne.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z jego treścią na początku użytkowania programu, a także do korzystania z niego w przyszłości, co pozwoli używać program wygodniej i w pełnym zakresie.

Program korzysta z wbudowanych w system operacyjny mechanizmów obsługi podpowiedzi (przeglądanie, wydruk, itd.).

W razie potrzeby bardziej szczegółowych wyjaśnień niż zawarte w niniejszym opisie, należy ich szukać w dokumentacji systemu operacyjnego.

Podręcznik zorganizowany jest w formie tzw. hipertekstu. Możemy przeglądać go, nie tylko w kolejności rozdziałów, ale też przenosić się do innych jego fragmentów związanych z omawianym właśnie zagadnieniem.

Jeżeli w tekście napotkamy charakterystycznie podkreślone słowa, to klikając na nie otworzymy inną część podręcznika z dodatkowymi wyjaśnieniami problemu.

Znajdujące się u góry przyciski: [Wstecz], [Dalej] kartkują podręcznik wyświetlając strony, które już oglądaliśmy.

Jak Korzystać z pomocy

Program wyposażony jest w bardzo szczegółowy podręcznik w formie podpowiedzi ekranowej. Zawiera nie tylko wiadomości o technicznej obsłudze programu, ale też omówiono i przedyskutowano w nim trudniejsze zagadnienia merytoryczne.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z jego treścią na początku użytkowania programu, a także do korzystania z niego w przyszłości, co pozwoli używać program wygodniej i w pełnym zakresie.

Program korzysta z wbudowanych w system operacyjny mechanizmów obsługi podpowiedzi (przeglądanie, wydruk, itd.).

W razie potrzeby bardziej szczegółowych wyjaśnień niż zawarte w niniejszym opisie, należy ich szukać w dokumentacji systemu operacyjnego.

Podręcznik zorganizowany jest w formie tzw. hipertekstu. Możemy przeglądać go, nie tylko w kolejności rozdziałów, ale też przenosić się do innych jego fragmentów związanych z omawianym właśnie zagadnieniem.

Jeżeli w tekście napotkamy charakterystycznie podkreślone słowa, to klikając na nie otworzymy inną część podręcznika z dodatkowymi wyjaśnieniami problemu.

Znajdujące się u góry przyciski: [Wstecz], [Dalej] kartkują podręcznik wyświetlając strony, które już oglądaliśmy.

Wydruk podręcznika

Podręcznik możemy drukować. Możliwe opcje drukowania wyświetlane są w zależności od tego czy wydruku zażądaliśmy wciskając przycisk w górnym menu, czy wywołaliśmy menu podręczne wciskając prawy klawisz myszki na spisie treści lub na tekście.

Mamy do wyboru wydruk:

 • Bieżącego tematu - Wyświetlonego tekstu.
 • Bieżącego tematu wraz ze wszystkimi podrozdziałami - Gdy bieżącym tematem jest pierwszy z listy, możemy wydrukować całą dokumentację.
 • Tylko zaznaczonego fragmentu tekstu - Wciskamy lewy klawisz myszki na początku interesującego nas fragmentu i nie puszczając go przesuwamy myszkę do końca tekstu, który chcemy drukować. Następnie w oknie drukowania wybieramy: Zaznaczone.

W przypadku większego zakresu wydruku możemy wskazać zakres stron drukowania, choć z góry trudno powiedzieć jaki tekst znajdzie się na jakiej stronie wydruku. W przypadku, gdy przez pomyłkę zadaliśmy zbyt obszerny wydruk, najlepiej będzie wyłączyć drukarkę i przerwać proces wydruku.

Okno drukowania ma wygląd i zakres możliwych opcji zależny od wersji systemu operacyjnego i zainstalowanej drukarki. Jeżeli zamierzamy drukować więcej stron warto się z nimi zapoznać i dostosować do aktualnych potrzeb.

Zakładki w podręczniku

Przycisk: [Pokaż] / [Ukryj] wyświetla bądź ukrywa lewą część okna, która zawiera m.in. Spis treści oraz inne zakładki.

Spis treści - skonstruowany jest w odniesieniu do modułów programu.
Gdy interesuje nas jakiś fragment programu należy wyszukać rozdział opisujący moduł posiadający ten moduł.

Indeks - zawiera spis ważniejszych haseł dotyczących programu i korzystając z niego możemy odnaleźć opis szukanego zagadnienia.

Jak rozpocząć pracę?

Program nie wymaga specjalnego wdrożenia i można go użytkować bezpośrednio po uruchomieniu.

Konwersacyjna współpraca z komputerem, wiele komunikatów ostrzegawczych i informacyjnych oraz system kontroli błędów i kontekstowych podpowiedzi, czyni system przyjazny użytkownikowi i gwarantuje bezpieczną pracę.

Praca z programem jest intuicyjna. Wiele informacji, zwłaszcza dotyczących manualnej strony obsługi, a zajmujących stronę skomplikowanych wyjaśnień można zastąpić jedną, praktyczną próbą przy komputerze, do czego gorąco zachęcamy przy poznawaniu programu.

Pierwsze kroki w programie

Po uruchomieniu programu należy wybrać sposób wypełniania deklaracji - czy ręcznie czy za pomocą kreatora. Dla doświadczonych podatników, którzy sami chcą wypełnić deklaracje przygotowano aktywne deklaracje. Ci, którzy nie czują się zbyt pewnie w dziedzinie podatków mogą sięgnąć po kreatora deklaracji, który za pomocą paru pytań pozwoli automatycznie wygenerować odpowiednie deklaracje podatkowe.

Następnie należy wprowadzić podatnika lub podatników, podając imię, nazwisko, dane adresowe. W przypadku korzystania z programu w zeszłorocznej wersji można importować dane podatników wprowadzone w tamtej wersji programu. Wystarczy wtedy kliknąć na przycisk [Lista podatników] a następnie [Importuj]. W przypadku, gdy zna się lokalizację programu PIT Format z poprzedniego roku można wskazać ją za pomocą przycisku [Przeglądaj]. Można również przeszukać zawartość komputera klikając [Szukaj] - program odszuka pliki z danymi podatnika zapisanymi na komputerze. Aby dane te znalazły się w programie na dany rok na koniec wystarczy kliknąć [Importuj].

Kolejnym krokiem jest wpisanie lub wybór identyfikatora podatkowego - numeru PESEL lub NIP.

Numer PESEL wpisują do zeznania osoby objęte rejestrem PESEL i które w roku podatkowym:

 • nie prowadziły działalności gospodarczej,
 • nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
 • nie były płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenia społeczne/ubezpieczenie zdrowotne, jak i podatku np. z tytułu zatrudnienia pracownika).

Osoby, które nie spełniają chociaż jednego z powyższych warunków wpisują NIP.

Następnie wystarczy ręcznie wypełnić deklaracje lub odpowiedzieć na parę pytań kreatora. Zostaną wtedy wygenerowane deklaracje - wystarczy je sprawdzić, wydrukować i dostarczyć do urzędu skarbowego (osobiście, listownie lub elektronicznie).

Pamiętać należy o terminie, do którego należy rozliczyć się z fiskusem!

Powodzenia!

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A