Proste i pewne rozliczenie PIT w 2023 oraz ulg i odliczeń podatkowych

Pamiętaj, że tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.
W sytuacji gdy rozliczenia dokonuje za Ciebie Urząd Skarbowy może nie dokonać wszystkich odliczeń i nie uwzględnić przysługujących Ci ulg, albowiem nie posiada stosownych informacji.

 • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
 • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
 • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
 • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pity5
Tutaj => Program PIT Online za 2023 rok

Wysłanie PIT przez Internet z Programu PIT w pięciu krokach

Rozliczenie PIT 2023/2024 w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. W roku 2024 przez internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, można wysłać rozliczenie PIT (pity pl) na formularzach PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39, PIT 16A, PIT 19A wraz z załącznikami. Deklaracja PIT powinna być złożona z załącznikami, gdy wykazujemy w niej przysługujące nam ulgi i odliczenia, i gdy rozliczenie PIT 2023/2024 zawiera przychody z działalności gospodarczej, małoletnich dzieci czy uzyskane za granicą.

Przygotowanie danych

Aby rozliczenie PIT 2023/2024 online przebiegło sprawnie trzeba przygotować komputer, laptop lub smartfon z dostępem do internetu oraz podstawowe dane niezbędne, które pozwolą na:

 • wypełnianie PIT elektronicznie - identyfikator podatkowy NIP albo PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia,
 • rozliczenie PIT 2023/2024 - dane o przychodach z informacji od płatników PIT-11, PIT-8C, PIT 40A/11A lub z księgi przychodów i rozchodów ewentualnie ewidencji przychodów, informacje o przysługujących ulgach i odliczeniach,
 • wysłanie PIT elektronicznie do US - kwota przychodu wykazana w dowolnym zeznaniu rocznym złożonym za rok 2020.

Rozlicz PIT 2023/2024 przez Internet w 5 krokach

Poprawne i szybkie rozliczenie PIT 2023/2024 przez Internet wymaga z Twojej strony tylko 5 prostych czynności.

 1. Wejście na stronę portalu podatkowego, gdzie udostępniony jest dobry program PIT, który pozwala na poprawne, szybkie i bezpłatne rozliczenie PIT 2023/2024 (pobierz nasz program lub rozlicz PIT online).
 2. Podanie danych niezbędnych do wyboru i wypełnienia formularzy oraz do obliczenia podatku (PIT podatek) np. numer PESEL lub NIP, dane osobowe, dane o źródłach przychodów i sposobie opodatkowania oraz kwoty przychodów, zaliczki na podatki i składki na ubezpieczenia społeczne/zdrowotne. Są to dane z PIT-11, PIT-8C, PIT 40A/11A.
 3. Podpisanie zeznania przez wpisanie kwoty przychodu wykazanej w dowolnym zeznaniu rocznym za 2020 rok.
 4. Wysłanie zeznania PIT 2023/2024 do urzędu skarbowego online przez system e-Deklaracje – wystarczy kilka kliknięć.
 5. Pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), które jest dowodem traktowanym na równi z potwierdzeniem nadania listu poleconego czy złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.

Szybkie rozliczenie PIT 2023/2024

Rozlicz PIT 2024 Online »

Rozliczenie PIT 2023/2024 - korekta

W ten sam sposób, co złożenie zeznania podatkowego, można złożyć również korektę deklaracji PIT. Jeśli PIT 2023/2024 zostanie złożony z błędem, który zauważymy już po tym, jak złożymy rozliczenie PIT, lub pojawią się nowe dane nieujawnione przy wypełnianiu PIT-u, mamy prawo do złożenia korekty.

Darmowy PIT

Rozliczenie PIT online jest całkowicie darmowe. Nie musisz tracić pieniędzy na wynagrodzenie dla biura rachunkowego za rozliczenie PIT 2023/2024, na opłacenie wysyłki rozliczenia PIT listem poleconym, czy dojazd do urzędu skarbowego, aby złożyć zeznanie podatkowe. Rozliczając PIT z programem, robisz to całkowicie za darmo.

Rozlicz PIT Online za 2023 i szybko odbierz swoje ulgi i odliczenia PIT!

Bezpieczeństwo

System e-Deklaracje zapewnia bezpieczeństwo przesyłania danych. Dzięki wymogowi weryfikacji podatnika składającego zeznanie, zestawem tzw. danych autoryzujących, do minimum spada ryzyko złożenia PIT przez osoby niepowołane. Do komunikacji między podatnikiem wysyłającym rozliczenie PIT 2023/2024 przez internet (również korekt dokumentów) podpisanych „danymi autoryzującymi", a systemem e-Deklaracje wykorzystany jest szyfrowany kanał uniemożliwiający podsłuch transmisji danych. Rozliczenie PIT zostanie wysłane bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Rozlicz PIT elektronicznie i zyskaj:

 • Zaoszczędzisz czas
 • Nie wydasz pieniędzy
 • Formularz wypełnisz łatwo i szybko
 • Możesz liczyć na bezpieczeństwo przesyłanych danych
 • Zyskasz gwarancję poprawności składanej deklaracji
 • Otrzymasz szybszy zwrot nadpłaty
 • Będziesz mieć wkład w ochronę środowiska
 • Otrzymasz potwierdzenie złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

Rozliczenie PIT w terminie

Rozliczenie PIT 2023/2024 przez internet lepiej zrobić wcześniej, ale nie tylko dlatego, że można liczyć na szybszy zwrot nadpłaty. W ostatnim dniu ustawowego terminu prawdopodobnie pojawi się kolejka w systemie e-Deklaracje i nasze PIT-y mogą nie dotrzeć przed 23:59 do urzędu skarbowego. Wtedy będą traktowane jako złożone po terminie, co może wiązać się z karą.

Rozliczenie PIT 2023/2024 - korzyści z preferencyjnego rozliczania osób samotnie wychowujących dzieci

Polskie prawo podatkowe przewiduje możliwość preferencyjnego rozliczania podatku dochodowego dla osób fizycznych dla podatników samotnie wychowujących dzieci. Skorzystanie z nich jest uzależnione od spełnienia warunków zarówno przez podatnika, jak i przez dzieci.

Osobą samotnie wychowującą dzieci w rozumieniu przepisów podatkowych jest rodzic albo opiekun prawny. Osoba ta może być panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą w separacji, osobą pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek jest pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Z preferencyjnego sposobu opodatkowania można skorzystać, jeśli dzieci wychowywane przez osobę samotną są małoletnie, bez ograniczenia wiekowego pobierają zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, uczą się (do 25. roku życia) i nie osiągają dochodów podlegających opodatkowaniu.

Sposób rozliczenia podatku stosowany dla osób samotnie wychowujących dzieci polega na tym, że podatek oblicza od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, a następnie mnoży przez dwa. Jeśli dziecko osiąga dochody podlegające opodatkowaniu, które łączy się z dochodami rodzica, to dochody osoby samotnie wychowującej dziecko sumuje się z dochodami osiąganymi przez dziecko i dopiero wtedy oblicza podatek.

Preferencyjne opodatkowanie daje największe korzyści w przypadku wysokich dochodów osoby wychowującej dziecko – jeśli te dochody przekraczają ustalony w ustawie próg podatkowy. Rozliczenie polegające na określeniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów może spowodować, że dochód będzie opodatkowany (przynajmniej w części) niższą stawką (18% zamiast 32%). Jeśli dochód osoby korzystającej z preferencyjnego rozliczenia mieści się w pierwszym przedziale skali podatkowej, korzyścią będzie zmniejszenie daniny dla fiskusa o 556,02 zł. Rozliczenie PIT 2023/2024 możesz zrobić przez internet. Program do rozliczania PIT 2023/2024 pomoże Ci prawidłowo obliczyć należny podatek na preferencyjnych warunkach.

Warunkiem koniecznym jest złożenie wniosku o ten sposób opodatkowania, wybierając i zaznaczając odpowiednia kwadrat na formularzu PIT. Rozliczenie PIT 2023/2024 musi być wykonane w terminie wyznaczonym przez ustawodawcę. Nie można skorzystać z preferencyjnego rozliczenia, jeśli PIT będzie składany po tym terminie. Rozliczenie PIT 2023/2024 trzeba złożyć do końca kwietnia 2024.

Zarówno osoba samotnie wychowująca dzieci, jaki dzieci nie mogą być podatnikami podatku liniowego, ryczałtowego ani tonażowego z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A