Rozliczenie PIT za 2017 - korzyści z preferencyjnego rozliczania osób samotnie wychowujących dzieci

Polskie prawo podatkowe przewiduje możliwość preferencyjnego rozliczania podatku dochodowego dla osób fizycznych dla podatników samotnie wychowujących dzieci. Możliwość skorzystania z tych preferencji jest uzależniona od spełnienia warunków zarówno przez podatnika jaki przez dzieci.

Osobą samotnie wychowującą dzieci w rozumieniu przepisów podatkowych jest rodzic albo opiekun prawny. Osoba ta może być panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą w separacji, osobą pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek jest pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Z preferencyjnego sposobu opodatkowania można skorzystać, jeśli dzieci wychowywane przez osobę samotną są małoletnie, bez ograniczenia wiekowego pobierają zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalna, uczą się w szkołach (do 25. roku życia)  i nie osiągają dochodów podlegających opodatkowaniu.

Sposób rozliczenia podatku  stosowany dla osób samotnie wychowujących dzieci polega na tym, że podatek oblicza od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, a następnie mnoży przez dwa. Jeśli dziecko osiąga dochody podlegające opodatkowaniu, które łączy się z dochodami rodzica to dochody osoby samotnie wychowującej dziecko sumuje się z dochodami osiąganymi przez dziecko i dopiero wtedy oblicza podatek.

Preferencyjne opodatkowanie daje największe korzyści w przypadku wysokich dochodów osoby wychowującej dziecko. Jeśli te dochody przekraczają ustalony w ustawie próg podatkowy.Rozliczenie polegające na określeniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów może spowodować, że dochód będzie opodatkowany (przynajmniej w części) niższą stawką  (18% zamiast 32%). Jeśli dochód osoby korzystającej z preferencyjnego rozliczenia mieści się w pierwszym przedziale skali podatkowej, korzyścią będzie zmniejszenie daniny dla fiskusa o 556,02 zł. Rozliczenie pit 2017 możemy wykonać przez internet.Program do rozliczania pit 2017 pomoże prawidłowo obliczyć należny podatek na preferencyjnych warunkach.

Warunkiem koniecznym jest złożenie wniosku o ten sposób opodatkowania wybierając i zaznaczając odpowiednia kwadrat na formularzu pit. Deklaracja pit musi być złożona w terminie.przewidzianym ustawą. Nie można skorzystać z preferencyjnego rozliczenia, jeśli pit będzie składany po tym terminie. Rozliczenie pit za 2017 trzeba złożyć do końca kwietnia 2018.

Zarówno osoba samotnie wychowująca dzieci jaki dzieci nie mogą być podatnikami podatku liniowego, ryczałtowego ani tonażowego z pozarolniczej działalności gospodarczej.

  • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
  • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
  • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
  • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pity5

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A