Jak rozliczyć PIT na zasadach preferencyjnych?

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dają podatnikowi możliwość opodatkowania dochodów osiągniętych w roku podatkowym na zasadach preferencyjnych. Preferencyjne zasady rozliczenia pit dotyczą wspólnego opodatkowania małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Decyzję o o tym jak rozliczyć pit, czy skorzystać z preferencyjnego sposobu opodatkowania podejmuje podatnik.  Aby wykonując rozliczenie pit 2018 móc podjąć taką decyzję, podatnik powinien posiadać wiedzę, jakie warunki należy spełnić, by móc rozliczyć się w ten sposób i kiedy można odnieść korzyść podatkową wynikającą z takiego rozliczenia.  Nie zawsze bowiem podatnik jest uprawniony do skorzystania z preferencji podatkowych przewidzianych w tym zakresie.

Osoby chcące skorzystać z preferencyjnego wspólnego opodatkowania małżonków muszą spełnić wszystkie niżej wymienione warunki:

 • mieć nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli posiadać polską rezydencję podatkową,
 • być w związku małżeńskim przez pełny rok podatkowy (z wyjątkiem sytuacji, gdy śmierć jednego z małżonków nastąpiła w trakcie roku podatkowego),

 • posiadać wspólność majątkową przez cały rok podatkowy

 • złożyć wniosek o wspólne opodatkowanie  we wspólnym zeznaniu podatkowym  w terminie ustawowym do dnia złożenia tego zeznania

 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez któregokolwiek z małżonków nie może być ona opodatkowana w sposób liniowy ryczałtowy lub kartą podatkową.

 

Przepisy ustawy o pit dotyczące rozliczenia podatku na preferencyjnych zasadach dla osób samotnie wychowujących dzieci określają warunki, które odnoszą się zarówno do podatnika, jak i do dzieci, które wychowuje. Podatnik chcący skorzystać z tego sposobu opodatkowania powinien:

1. Posiadać status osoby samotnie wychowującej dzieci.

   Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się:

 • jednego z rodziców albo
 • opiekuna prawnego.

 

Osoba ta to panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik, osoba w separacji. Osoba ta może pozostawać w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

2.Mieć na wychowaniu w roku podatkowym dzieci

 • małoletnie,
 • pobierające zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na wiek),
 • uczące się w szkołach, do ukończenia 25. roku życia, które nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub dochodów kapitałowych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3.089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Aby skorzystać z preferencyjnego rozliczenia należy złożyć w zeznaniu podatkowym wniosek o opodatkowanie w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Rozliczanie dochodów z działalności gospodarczej w sposób liniowy lub ryczałtem uniemożliwia skorzystanie z preferencji.

 • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
 • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
 • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
 • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pity5

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A