Proste i pewne rozliczenie PIT w 2023 oraz ulg i odliczeń podatkowych

Pamiętaj, że tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.
W sytuacji gdy rozliczenia dokonuje za Ciebie Urząd Skarbowy może nie dokonać wszystkich odliczeń i nie uwzględnić przysługujących Ci ulg, albowiem nie posiada stosownych informacji.

  • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
  • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
  • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
  • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pity5
Tutaj Pobierz: Program PIT 2022. Rozlicz PIT od pracodawcy.

PIT 2023 - do kiedy pracodawca musi dać PIT za 2022 rok?

Osoby zatrudnione na etacie często zastanawiają się nad tym, do kiedy pracodawca musi wydać im zeznanie podatkowe za ostatni rok. Jest to o tyle ważna informacja, że bez niej trudno będzie zamknąć rok podatkowy. Co ważne, niewywiązanie się pracodawcy z terminowego przekazania dokumentów działa też na niekorzyść firmy i może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje prawne i finansowe.

Do kiedy pracodawca musi wysłać PIT do urzędu?

Należy rozpocząć od tego, że przekroczenie granicznego terminu jest traktowane przez Urząd Skarbowy jako wykroczenie skarbowe i jest ono zagrożone grzywną. Jej wysokość jest ustalana przez odpowiedni sąd, a maksymalna wysokość kary, jaką można zasądzić to nawet 180 dziennych stawek.

Już kilka chwil z kalkulatorem powinno uzmysłowić nam, że nie są to małe kwoty. Przedsiębiorcy mogą starać się o umorzenie kary lub jej części, składając tak zwany czynny żal, jednak aby można było mówić o jego prawidłowości, musi być spełniony szereg przesłanek.

Do kiedy pracodawca wysyła PIT? Można powiedzieć, że to zależy od rodzaju wypełnianej deklaracji podatkowej. Jednym z najpopularniejszych rodzajów dokumentu rozliczenia rocznego jest PIT-37, który zwykle składają firmy zatrudniające na umowę o pracę.

Taka deklaracja musi zostać złożona między 15 lutego a 30 kwietnia. Na skutek zmian w prawie podatkowym, jakie zaszły w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, model rozliczeń został znacząco uproszczony. Część działań wzięły na siebie jednostki państwowe, dzięki czemu rozliczenie z fiskusem nie wzbudza już tak wielkiego stresu jak jeszcze kilka lat temu.

Do ostatniego dnia kwietnia muszą być też rozliczone druki PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. Nieco inne zasady obowiązują przy rozliczaniu się z fiskusem na podstawie PIT-28, który obowiązuje podatników mających przychody ewidencjonowane. W ich sytuacji nie wolno przekroczyć ostatniego dnia lutego.

Do kiedy pracodawca musi dać PIT pracownikowi?

Jeszcze do niedawna obowiązywała tutaj jedna, nadrzędna zasada. Zatrudniający musiał przekazać odpowiednie dokumenty załodze do ostatniego dnia lutego, a jeśli ten dzień przypadał w weekend, to zyskiwał czas do pierwszego poniedziałku nowego miesiąca.

Kolejne nowelizacje przepisów wprowadziły tutaj pewne uproszczenia. Gdy pracodawca przekazuje dokumenty bezpośrednio do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną, to musi zrobić to 31 stycznia roku następującego po zakończonym właśnie roku podatkowym.

Jako ciekawostkę warto wskazać, że nie wszystkie osoby zatrudnione w firmie muszą otrzymać druk PIT. Zeznania podatkowego nie dostaną osoby zatrudnione na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, dla których zsumowana kwota wynagrodzenia nie przekracza 200 złotych. Za takie osoby pracodawca musi rozliczyć tylko zryczałtowany podatek dochodowy.

Jak sprawdzić, czy pracodawca wysłał PIT do urzędu?

Warto pamiętać, że jedynym dokumentem, który w pełni reguluje tę kwestię jest UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Składa się on z 32 cyfr i każdy podatnik ma prawo do uzyskania tego numeru oraz sprawdzenia jego dalszego statusu.

Najistotniejszą dla nas rzeczą jest, aby po wpisaniu kodu UPO pojawiła się informacja o statusie 200. Oznacza to, że zeznanie podatkowe zostało poprawnie rozliczone. Kody 301, 302 oraz 303 informują, że PIT jest wciąż rozliczany. Niepokojący dla nas będzie status 400, który informuje o tym, że druk zeznania nie został poprawnie złożony. W takiej sytuacji warto jak najszybciej skontaktować się z Urzędem Skarbowym celem wyjaśnienia sprawy.

W jakiej formie pracownik powinien otrzymać PIT od pracodawcy? Elektronicznie czy papierowo?

Ustawodawca daje tutaj pełną dobrowolność. Na dziś dzień, chcąc działać zgodnie z literą prawa, pracodawca musi pamiętać o tym, aby wysłać swoim pracownikom PIT do ostatniego dnia lutego. Nie pada tutaj jednoznaczna definicja tego, czy dokument musi być dostarczony w wersji elektronicznej, czy papierowej.

Można wyjść z założenia, że każdy zakład pracy przygotuje swoje własne wytyczne i będzie się ich trzymał. Jeśli w firmie spopularyzowany jest elektroniczny obieg dokumentacji, to jest prawdopodobne, że pracownik otrzyma zeznanie roczne na swoje konto e-mail. W przeciwnej sytuacji można raczej spodziewać się zaadresowanego pisma.

Bez względu na to, w jakiej formie otrzymamy nasz druk PIT, kluczowe jest rozliczenie się z Urzędem Skarbowym w terminie. Jeśli nie otrzymaliśmy dokumentacji na czas, to zgodnie z obowiązującym prawem, nie zdejmuje to z nas odpowiedzialności prawnej. Oznacza to, że w razie, gdyby pracodawca o nas zapomniał, to w naszym interesie leży jak najszybsze przypomnienie mu o wysyłce niezbędnej dokumentacji.

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A