Proste i pewne rozliczenie PIT w 2022 oraz ulg i odliczeń podatkowych

Pamiętaj, że tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.
W sytuacji gdy rozliczenia dokonuje za Ciebie Urząd Skarbowy może nie dokonać wszystkich odliczeń i nie uwzględnić przysługujących Ci ulg, albowiem nie posiada stosownych informacji.

 • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
 • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
 • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
 • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pity5
Tutaj => Program PIT Online za 2021 rok

Jaki formularz z Programu PIT wybrać do rozliczenia PIT 2022?

Rozliczenie PIT 2022 dotyczy przychodów osiągniętych w roku podatkowym 2021. W zależności od tego, z jakich źródeł uzyskaliśmy dochody, oraz jakiej metodzie opodatkowania podlegają, rozliczenie PIT 2022 sporządzamy na odpowiednich formularzach.

Szybkie rozliczenie PIT 2021/2022

Rozlicz PIT 2021 Online »

Deklaracje podatkowe 2022

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczenie PIT 2021/2022 mogą wykonać na 1 z 6 formularzy.

 • PIT 28 - gdy rozliczenie podatkowe 2022 za 2021 dotyczy przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 • PIT 36 - gdy podatek PIT 2022 odnosi się do przychodów podlegających opodatkowaniu progresywnemu, z zastosowaniem skali podatkowej, a dochody i odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT 37. PIT 36 ma szerokie zastosowanie. Deklarację PIT 36 2021 (PIT 36 2022) sporządzą przede wszystkim podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Na druku PIT 36 rozliczenie złożą też osoby, które wykazują dochody zagraniczne, doliczają dochody małoletnich dzieci, rozliczają straty z lat ubiegłych.
 • PIT 36L - na tym druku rozliczenie PIT 2021/2022 dokonają przedsiębiorcy opodatkowani 19% podatkiem liniowym
 • PIT 37 - rozliczenie PIT 2021/2022 na tym druku składają podatnicy, którzy wyłącznie za pośrednictwem płatników w roku podatkowym uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Polski i przychody te podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (18% i 32%).
 • PIT 38 - gdy chcemy rozliczyć podatek od sprzedanych akcji. W PIT 38 rozliczenie podatku dotyczy przychodów kapitałowych, ale w PIT 38 nie rozliczamy odsetek od depozytów bankowych i dywidend.
 • PIT 39 - do rozliczenia dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw do nich wykorzystujemy druk PIT 39.
 • PIT 16A - rozliczenie PIT 2022 przy opodatkowaniu działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Zeznanie podatkowe składamy razem z załącznikami, które wymagane są przede wszystkim do wykazania ulg i odliczeń podatkowych (rozliczenie PIT 36, PIT 36L,PIT 37, PIT 28) lub w zw. z prowadzoną działalnością (PIT działalność gospodarcza). Rozliczenie PIT 38 2022 i PIT 39 nie daje możliwości odliczeń z tytułu ulg podatkowych.

W najnowszym, bezpłatnym Programie PIT 2021 znajdziesz wszystkie możliwe formularze i wyślesz swój PIT online prosto do Ministerstwa Finansów.

PIT 2022 z darmowym programem internetowym

Rozliczenie PIT-u 2022 może być bardzo łatwe, jeśli zdecydujesz się na obliczanie PIT 2022 z dobrym programem PIT- z nim rozliczenie jest bardzo proste i zajmuje niewiele czasu.

Dobry program PIT sam wybierze odpowiedni formularz PIT 2022, jeśli odpowiesz mu na kilka prostych pytań. Tak na przykład, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną według skali, program wypełni PIT 36 za 2021 rok, z kolei gdy rozliczasz przychody kapitałowe, wybierze PIT 38, a w przypadku dochodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości uzupełni PIT 39.

W dalszych krokach program pomoże wypełnić prawidłowo wszystkie pola formularzy PIT za 2022 i wykona bezbłędnie obliczenia. Rozliczenie PIT 2022 zakończysz, wysyłając deklaracje PIT 2022 do urzędu skarbowego online. Rozliczenie PIT online i wysyłka do US przez internet obejmuje wszystkie deklaracje PIT 2022 (PIT 28 online, PIT 36 online, PIT 36L online, PIT 37 online, PIT 38 online, PIT 39 online). W poprzednich latach nie wszystkie deklaracje można było dostarczać przez internet. PITy 2022 online wysyłamy razem z załącznikami.

Darmowy PIT 2022 można wysłać do urzędu skarbowego przez internet o każdej porze dnia i we wszystkie dni tygodnia, również w dni wolne od pracy. Warto zapamiętać zasadę: rozlicz PIT online w terminie, a ominą Cię sankcje za opóźnienie.

Roczne rozliczenie PIT za 2022 rok będziemy mogli złożyć po zakończeniu roku podatkowego, czyli w roku 2022.

Rozlicz teraz PIT Online za 2021 i szybko odbierz swoje ulgi i odliczenia PIT!

Zwolnienie od opodatkowania świadczeń dla emerytów i rencistów

Podatnicy często po przejściu na emeryturę lub rentę nie tracą kontaktu z pracodawcą. Wielu pracodawców ma zwyczaj wręczania im prezentów momencie odejścia z pracy. Później emeryci i renciści mogą liczyć też na upominki z okazji świąt, dofinansowanie wyjazdów wypoczynkowych czy kosztów leczenia.

Wszystkie te miłe formy podziękowania za pracę lub pomocy w trudnej sytuacji mogą być zwolnione z opodatkowania pod pewnymi warunkami. Możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego przewidziana jest w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z zapisami art. 21 ust. 1 punkt 38 przytoczonej Ustawy, świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów od byłego pracodawcy, w związku z łączącym ich kiedyś stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, są wolne od podatku dochodowego do kwoty nieprzekraczającej 2280 PLN w roku podatkowym. Dotyczy to również świadczeń otrzymywanych od związków zawodowych.

Kwota zwolniona z podatku w przypadku świadczeń dla emerytów i rencistów jest znacznie wyższa niż przysługująca aktualnie zatrudnionym pracownikom, dla których korzystanie ze zwolnienia jest ograniczone do kwoty 380 zł. Ponadto dotyczy tylko świadczeń rzeczowych i pieniężnych, finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń społecznych.

Świadczenie dla emeryta lub rencisty może być spełnione w dowolnej formie. Może to być kwota pieniężna, bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi, nagrody rzeczowe, usługi (np. wyjazd wypoczynkowy lub na wydarzenie kulturalne).

Trzeba zwracać uwagę na szczegóły zapisu o zwolnieniu podatkowym, ponieważ nie ma ono zastosowania w sytuacji, gdy świadczenie jest przekazane emerytowi lub renciście, gdy ten nadal jest zatrudniony. W takim przypadku obowiązuje zasada zwolnienia stosowana dla pracowników, czyli świadczenie z funduszu socjalnego, kwota do 380 zł. Jeśli u pracodawcy nie został utworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie będzie traktowane jako przychód ze stosunku pracy i zostanie opodatkowane. W takim przypadku rozliczając PIT 2022, należy uwzględnić wartość otrzymanego świadczenia w 2021 roku. PIT 2022 składany przez podatników po zakończeniu roku podatkowego dotyczy przychodów uzyskanych w roku 2021. W rozliczeniu PIT nie należy uwzględniać świadczenia otrzymanego przez osobę posiadającego status emeryta lub rencisty, a przekraczającego kwotę 2280 zł, które podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% należności przekraczającej kwotę 2280 zł (art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT).

Polecany przez mikroPorady.pl
do rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Rozlicz PIT 2021 Online

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A